Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2020, štvrtok
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Verejná vyhláška – Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav v časti k.ú. Drienica OU-PO-PLO-2016/021430-2/BJ z 18.04.2016, zverej. 22.04.2016 (2,1 MB) pdf
Zápisnica o vyhodnotení záujmu účastníkov o JPÚ v časti k. ú. Drienica OU-PO-PLO-2016/021430- /BJ z 25.05.2016, zverej. 3.08.2016 (1,3 MB) pdf
Rozhodnutie o povolení vykonania JPÚ v časti k. ú. Drienica so zjednodušenou dokumentáciou, určenie lehoty na uskutočnenie prvého zhromaždenia účastníkov JPÚ OU-PO-PLO-2016/021430-19/BJ z 28.07.2016, zverej. 3.08.2016 (2,7 MB) pdf
Verejná vyhláška – Zverejnenie oznámenia o konaní ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov JPÚ v časti k.ú. Drienica dňa 12.11.2016 OU-PO-PLO-2016/021430-22/BJ z 24.10.2016, zverej. 27.10.2016 (159,3 kB) pdf
Oznámenie o konaní ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov JPÚ v časti k.ú. Drienica dňa 12.11.2016 OU-PO-PLO-2016/021430-23/BJ z 24.10.2016, zverej. 27.10.2016 (779,7 kB) pdf
Verejná vyhláška – Oznámenie o zverejnení registra pôvodného stavu projektu JPÚ v časti k.ú. Drienica OU-PO-PLO-2016/021430-25/BJ z 26.10.2016, zverej. 27.10.2016 (164,6 kB) pdf
Verejná vyhláška – Schválenie registra pôvodného stavu projektu JPÚ vykonávaných v časti k.ú. Drienica OU-PO-PLO-2017/002240-30/BJ z 20.01.2017, zverej. 23.01.2017 (144,4 kB) pdf
Oznámenie o schválení registra pôvodného stavu projektu JPÚ v časti k.ú. Drienica OU-PO-PLO-2017/002240-31/BJ z 20.01.2017, zverej. 23.01.2017 (231,5 kB) pdf
Rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu JPÚ vykonávaných v časti k.ú. Drienica OU-PO-PLO-2017/002240-38/BJ z 23.08.2017, zverej. 4.09.2017 (227,8 kB) pdf
Verejná vyhláška – Zverejnenie návrhu zásad umiestnenia nových pozemkov pre projekt JPÚ Drienica vykonávaných v časti k. ú. Drienica OU-PO-PLO-2017/002240-42/BJ z 5.10.2017, zverej. 12.10.2017 (150,3 kB) pdf
Návrh zásad pre umiestnenie nových pozemkov pre projekt jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Drienica. (266,7 kB) pdf
Rozhodnutie o schválení rozdeľovacieho plánu projektu JPÚ Drienica a Plán verejných a spoločných zariadení a opatrení OU-PO-PLO-2018/001121-58/BJ zo 17.04.2018, zverej. 18.04.2018 (245,0 kB) pdf
Rozhodnutie o schválení vykonania projektu JPÚ v časti k.ú. Drienica na základe rozdeľovacieho plánu schváleného rozh. č. OU-PO-PLO-2018/00121-58/BJ zo 17.04.2018 OU-PO-PLO-2018/001121-069/BK z 21.09.2018, zverej. 5.10.2018 (284,5 kB) pdf