Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2020, štvrtok
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Verejná vyhláška - Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav v časti k.ú. Krásna Lúka OU-PO-PLO-2015/029876-2/HM z 15.06.2015, zverej. 22.06.2015 (1,9 MB) pdf
Príloha k Verejnej vyhláške - Prehľadná situácia so zakreslením parciel navrhnutého obvodu projektu JPÚ Krásna Lúka (461,3 kB) pdf
Zápisnica o vyhodnotení záujmu účastníkov o JPÚ v časti k.ú. Krásna Lúka OU-PO-PLO-2015/029876-14/HM z 3.08.2015, zverej. 4.08.2015 (2,0 MB) pdf
Oznámenie o schválení registra pôvodného stavu projektu JPÚ Krásna Lúka I vykonávaných v časti k.ú. Krásna Lúka OU-PO-PLO-2016/003412-35/HM z 2.05.2016, zverej. 6.05.2016 (827,3 kB) pdf
Verejná vyhláška - Oznámenie o schválení registra pôvodného stavu projektu JPÚ Krásna Lúka I vykonávaných v časti k.ú. Krásna Lúka OU-PO-PLO-2016/003412-36/HM z 2.05.2016, zverej. 6.05.2016 (553,8 kB) pdf
Rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu JPÚ Krásna Lúka I vykonávaných v časti k.ú. Krásna Lúka OU-PO-PLO-2016/003412-40/HM z 2.05.2016, zverej. 6.05.2016 (642,5 kB) pdf
Verejná vyhláška – Doručenie rozhodnutia č. OU-PO-PLO-2016/003412-40/HM o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu JPÚ Krásna Lúka I OU-PO-PLO-2016/003412-41/HM z 2.05.2016, zverej. 6.05.2016 (545,5 kB) pdf
Verejná vyhláška - Návrh zásad na umiestnenie nových pozemkov pre projekt jednoduchých pozemkových úprav Krásna Lúka I vykonávaných v časti k.ú. Krásna Lúka OU-PO-PLO-2016/003412-45/HM zo 17.06.2016, zverej. 17.06.2016 (577,8 kB) pdf
Zverejnenie návrhu zásad na umiestnenie nových pozemkov pre projekt jednoduchých pozemkových úprav v časti k.ú. Krásna Lúka - oznámenie OU-PO-PLO-2016/003412-44/HM zo 17.06.2016, zverej. 17.06.2016 (709,4 kB) pdf
Zásady na umiestnenie nových pozemkov pre projekt jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Krásna Lúka I, zverej. 17.06.2016 (605,1 kB) pdf
Rozhodnutie o schválení rozdeľovacieho plánu projektu JPÚ Krásna Lúka I. a Plán verejných a spoločných zariadení a opatrení OU-PO-PLO-2016/003412-57/HM z 5.12.2016, zverej. 8.12.2016 (190,6 kB) pdf