Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2020, štvrtok
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Prerokovanie návrhu nového usporiadania pozemkov pre projekt JPÚ Lemešany, lokalita Povrasky - Zrušenie pracovných rokovaní v dňoch 19.3., 20.3., 24.3., 24.3. a 31.3.2020 OU-PO-PLO1-2020/000781-100 zo 16.3.2020, zverej. 16.3.2020 (1,2 MB) pdf
Oznámenie o zverejnení návrhu zásad umiestnenia nových pozemkov pre projekt JPÚ v k.ú. Lemešany, lokalita Povrasky OU-PO-PLO-2019/001272-84/HM z 11. 10. 2019, zverej. 11 . 10. 2019 (1,1 MB) pdf
Rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia pre projekt JPÚ Lemešany, lokalita Povrasky OU-PO-PLO-2019/001272-82/HM z 21. 8. 2019, zverej. 26. 8. 2019 (1,1 MB) pdf
Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu JPÚ Lemešany v lokalite Povrasky - príloha rozhodnutia č. OU-PO-PLO-2019/001272-82/HM z 21. 8. 2019 (14,7 MB) rar
Rozhodnutie o povolení vykonania projektu JPÚ v časti k.ú. Lemešany OU-PO-PLO-2017/003713-33/HM z 11.08.2017, zverej.24.08.2017 (1,3 MB) pdf
Grafická príloha k rozhodnutiu o povolení vykonania projektu JPÚ v časti k.ú. Lemešany, zverej.24.08.2017 (183,2 kB) pdf
Oznámenie o konaní ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov JPÚ v časti k.ú. Lemešany dňa 20.11.2017 OU-PO-PLO-2017/003713-36/HM z 2.11.2017, zverej. 3.11.2017 (368,6 kB) pdf
Oznámenie o schválení registra pôvodného stavu projektu JPÚ v časti k.ú. Lemešany OU-PO-PLO-2018/001638-46/HM z 9.04.2018, zverej. 10.04.2018 (780,1 kB) pdf
Rozhodnutie o zmene obvodu projektu JPÚ Lemešany určenú rozhodnutím č. OU-PO-PLO-2017/003713-33/HM z 11.08.2017 OU-PO-PLO-2018/001638-48/HM z 29.05.2018, zverej. 1.06.2018 (3,7 MB) pdf