Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2020, štvrtok
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Verejná vyhláška - Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Ľubovec vrátane prílohy OU-PO-PLO-2015/045281-2/HM z 22.10.2015, zverej. 28.10.2015 (1,9 MB) pdf
Rozhodnutie o povolení vykonávania pozemkových úprav formou JPÚ so zjednodušenou dokumentáciou v časti k.ú. Ľubovec OU-PO-PLO-2016/002826-49/HM z 15.07.2016, zverej. 19.07.2016 (3,2 MB) pdf
Oznámenie o konaní ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov JPÚ v časti k.ú. Ľubovec OU-PO-PLO-2016/002826-51/HM z 12.09.2016, zverej. 13.09.2016 (1,2 MB) pdf
Návrh stanov združenia účastníkov JPÚ v časti k.ú. Ľubovec , zverej. 13.09.2016 (279,7 kB) pdf
Schválenie registra pôvodného stavu projektu JPÚ v časti k.ú. Ľubovec OU-PO-PLO-2017/001928-67/HM zo 16.06.2017, zverej. 20.06.2017 (683,4 kB) pdf
Verejná vyhláška – Oznámenie o schválení registra pôvodného stavu projektu JPÚ v časti k.ú.Ľubovec OU-PO-PLO-2017/001928-68/HM zo 16.06.2017, zverej. 20.06.2017 (570,6 kB) pdf
Rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia pre projekt JPÚ Ľubovec vykonávaných v časti k.ú. Ľubovec OU-PO-PLO-2017/001928-71/HM z 25.07.2017 (1,4 MB) pdf
Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu JPÚ v časti k.ú. Ľubovec - Obsah (28,8 kB) pdf
Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu JPÚ v časti k.ú. Ľubovec - Technická správa projektu (75,1 kB) pdf
Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu JPÚ v časti k.ú. Ľubovec - Prehľadná situácia (127,7 kB) pdf
Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu JPÚ v časti k.ú. Ľubovec - Voda (102,1 kB) pdf
Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu JPÚ v časti k.ú. Ľubovec - Komunikácie (91,8 kB) pdf
Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu JPÚ v časti k.ú. Ľubovec - Účelová mapa (126,3 kB) pdf
Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu JPÚ v časti k.ú. Ľubovec - Grafická príloha (204,2 kB) pdf
Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu JPÚ v časti k.ú. Ľubovec - Ortofoto mapa (225,0 kB) pdf
Rozhodnutie o zmene obvodu projektu JPÚ Ľubovec OU-PO-PLO-2017/001928-75/HM z 27.11.2017, zverej. 29.11.2017 (999,3 kB) pdf
Rozhodnutie o schválení rozdeľovacieho plánu projektu JPÚ Ľubovec a Plán verejných a spoločných zariadení a opatrení OU-PO-PLO-2018/001517-239/HM zo 17.07.2018, zverej. 18.07.2018 (846,4 kB) pdf
Rozhodnutie o schválení vykonania projektu JPÚ Ľubovec realizov. na podklade rozdeľ. plánu schváleného rozh. OU-PO-PLO-2018/001517-239/HM zo 17.07.2018, OU-PO-PLO-2018/001517-244/HM z 24.10.2018, zverej. 25.10.2018 (2,9 MB) pdf
Geometrický plán k rozhodnutiu OU-PO-PLO-2018/001517-244/HM z 24.10.2018 (3,4 MB) pdf
Zoznam vyrovnaní v peniazoch k rozhodnutiu OU-PO-PLO-2018/001517-244/HM z 24.10.2018 (102,9 kB) pdf
Oprava rozhodnutia o schválení vykonania projektu JPÚ Ľubovec č. OU-PO-PLO-2018/001517-244/MH z 24.10.2018 OU-PO-PLO-2019/000712-248/HM z 21.01.2019, zverej. 23.01.2019 (3,0 MB) pdf