Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2020, štvrtok
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Verejná vyhláška – Oprava rozhodnutia OU-PO-PLO-2019/001397-169/BJ zo dňa 19. 12. 2019 vo veci JPÚ v k. ú . Prešov, Hnevlivá dolina, č. OU-PO-PLO-2020/000833-171/BJ zo dňa 12. 03. 2020, zverej. 19. 03. 2020 (221,2 kB) pdf
Rozhodnutie o schválení vykonania projektu JPÚ Prešov, lokalita Hnevlivá dolina na podklade rozdeľovacieho plánu OU-PO-PLO-2019/001397-169/BJ z 19. 12. 2019, zverej. 19. 12. 2019 (273,8 kB) pdf
Rozhodnutie o schválení rozdeľovacieho plánu pre projekt JPÚ Prešov, lokalita Hnevlivá dolina a Plán verejných a spoločných zariadení a opatrení v obvode tohto projektu OU-PO-PLO-2019/001397-165/BJ z 2. 9. 2019, zverej. 4. 9. 2019 (234,5 kB) pdf
Verejná vyhláška – Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav v časti k.ú. Prešov, lokalita Hnevlivá dolina, OU-PO-PLO-2016/038891-2/BJ z 31.08.2016, zverej. 2.09.2016 (281,9 kB) pdf
Rozhodnutie – Povolenie na vykonanie pozemkových úprav formou JPÚ v časti k.ú. Prešov - lokalita Hnevlivá dolina OU-PO-PLO-2017/002730-70/BJ z 15.02.2017, zverej. 16.02.2017 (440,5 kB) pdf
Oznámenia o konaní ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov JPÚ v časti k.ú. Prešov, Hnevlivá dolina dňa 9.05.2017 OU-PO-PLO-2017/002730-75/BJ z 24.04.2017 (167,2 kB) pdf
Verejná vyhláška – Zverejnenie oznámenia o konaní ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov JPÚ v časti k.ú. Prešov, Hnevlivá dolina dňa 9.05.2017 OU-PO-PLO-2017/002730-76/BJ z 24.04.2017, zverej. 28.04.2017 (152,7 kB) pdf
Hlasovací a rokovací poriadok združenia účastníkov JPÚ vykonávaných v časti k.ú. Prešov, Hnevlivá dolina (132,1 kB) pdf
Návrh stanov združenia účastníkov JPÚ vykonávaných v časti k.ú. Prešov, Hnevlivá dolina (299,5 kB) pdf
Splnomocnenie na zastupovanie v konaní o JPÚ v časti k.ú. Prešov, Hnevlivá dolina (125,8 kB) pdf
Oznámenie o schválení registra pôvodného stavu projektu JPÚ v časti k.ú. Prešov –lokalita Hnevlivá dolina OU-PO-PLO-2018/001854-93/BJ z 18.01.2018, zverej. 23.01.2018 (214,1 kB) pdf
Rozhodnutie o schválení Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu JPÚ v časti k.ú. Prešov –lokalita Hnevlivá dolina OU-PO-PLO-2018/001854-94/BJ z 18.01.2018, zverej. 23.01.2018 (231,8 kB) pdf
Verejná vyhláška - Zverejnenie návrhu zásad na umiestnenie nových pozemkov pre projekt JPÚ v časti k.ú. Prešov, lokalita Hnevlivá dolina OU-PO-PLO-2018/001854-106/BJ zo 7.06.2018, zverej. 8.06.2018 (154,3 kB) pdf