Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2020, štvrtok
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Verejná vyhláška - Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Prešov v lokalite Rúrky - zverejnené 17.09.2014 (195,2 kB) pdf
Príloha - Prehľadná situácia so zakreslením parciel navrhnutého obvodu projektu JPÚ v k. ú. Prešov Rúrky - zverejnené 17.09.2014 (197,9 kB) pdf
Zápisnica o vyhodnotení záujmu účastníkov o jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Prešov v lokalite Rúrky z 18.11.2014 (257,2 kB) pdf
Verejná vyhláška - Oznámenie o konaní ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov pozemkových úprav v časti k.ú. Prešov v lokalite Rúrky dňa 3.06.2015 č. OU-PO-PLO-2015/001738-54/HM z 11.05.2015, zverej. 13.05.2015 (1,5 MB) pdf
Návrh stanov združenia účastníkov JPÚ v časti katastrálneho územia Prešov v lokalite Rúrky (296,5 kB) pdf
Návrh kandidátov na členov predstavenstva združenia účastníkov JPÚ v časti katastrálneho územia Prešov v lokalite Rúrky (30,6 kB) pdf
Hlasovací a rokovací poriadok združenia účastníkov JPÚ v časti katastrálneho územia Prešov v lokalite Rúrky (130,9 kB) pdf
Splnomocnenie na konanie. (39,5 kB) rtf
Verejná vyhláška - Oznámenie o zverejnení registra pôvodného stavu projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Prešov v lokalite Rúrky OU-PO-PLO-2015/001738-59/HM z 21.05.2015, zverej. 25.05.2015 (1,1 MB) pdf
Verejná vyhláška - Oznámenie o zverejnení návrhu všeobecných zásad a funkčného usporiadania územia v obvode projektu JPÚ v časti katastrálneho územia Prešov v lokalite Rúrky OU-PO-PLO-2015/001738-61/HM z 21.05.2015, zverej. 25.05.2015 (1,2 MB) pdf
Projekt JPÚ ( PJPÚ ) Rúrky - Sprievodná správa (405,9 kB) pdf
PJPÚ Rúrky Register pôvodného stavu časť A - Parcely (77,4 kB) pdf
PJPÚ Rúrky Register pôvodného stavu časť B1 - Vlastníci (95,8 kB) pdf
PJPÚ Rúrky Register pôvodného stavu časť B2 - Vlastníci, ťarchy a stavby (76,1 kB) pdf
PJPÚ Rúrky Register pôvodného stavu - Grafická časť (205,1 kB) pdf
PJPÚ Rúrky Technická správa - schválené Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav (619,5 kB) pdf
Verejná vyhláška - Oznámenie o schválení registra pôvodného stavu v obvode projektu JPÚ v časti k.ú. Prešov lokalita Rúrky OU-PO-PLO-2015/001738-79/HM z 31.07.2015, zverej. 4.08.2015 (1,2 MB) pdf
Rozhodnutie o schválení Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia (VZFUÚ) v obvode projektu JPÚ Prešov - Rúrky OU-PO-PLO-2015/001738-80/HM z 31.07.2015, zverej. 4.08.2015 (628,0 kB) pdf
Verejná vyhláška - Zverejnenie návrhu zásad pre umiestnenie nových pozemkov pre projekt jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Prešov, lokalita Rúrky OU-PO-PLO-2015/001738-83/HM z 21.09.2015, zverej. 22.09.2015 (691,7 kB) pdf
Verejná vyhláška - Oznámenie platnosti zásad pre umiestnenie nových pozemkov pre projekt jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Prešov, lokalita Rúrky OU-PO-PLO-2015/001738-86/HM z 29.10.2015, zverej. 29.10.2015 (1,2 MB) pdf
Príloha k verejnej vyhláške - Zásady pre umiestnenie nových pozemkov pre projekt jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Prešov, lokalita Rúrky (175,0 kB) pdf
Verejná vyhláška - Zverejnenie rozdeľovacieho plánu pre obvod projektu JPÚ v časti k.ú. Prešov v lokalite Rúrky OU-PO-PLO-2015/001738-90/HM z 23.11.2015, zverej. 27.11.2015 (841,2 kB) pdf
Príloha k verejnej vyhláške - Grafická časť rozdeľovacieho plánu pre obvod projektu JPÚ v časti k.ú. Prešov v lokalite Rúrky (66,1 kB) pdf
Rozhodnutie o zmene obvodu JPÚ Rúrky OU-PO-PLO-2016/001488-96/HM z 15.01.2016, zverej. 19.01.2016 (1,1 MB) pdf
Rozhodnutie o schválení rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu projektu JPÚ v časti k.ú. Prešov v lokalite Rúrky OU-PO-PLO-2016/001488-101/HM z 12.02.2016, zverej. 16.02.2016 (745,4 kB) pdf
Rozhodnutie v rámci konania o pozemkových úpravách vykonávaných v k.ú. Prešov v lokalite Rúrky o schválení vykonania projektu JPÚ ... OU-PO-PLO-2016/001488-107/HM z 20.04.2016, zverej. 22.04.2016 (837,8 kB) pdf