Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2020, štvrtok
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Rozhodnutie o schválení VZFUÚ v obvode projektu JPÚ vykonávaných v časti k.ú. Šarišské Bohdanovce, lokalita Grúň OU-PO-PLO1-2020/002663-053/BJ zo 17. 6. 2020, zverej. 18. 6. 2020 (175,9 kB) pdf
Schválenie registra pôvodného stavu projektu JPÚ v časti k.ú. Šarišské Bohdanovce, lokalita Grúň OU-PO-PLO1-2020/002663-52/BJ z 28. 5. 2020, zverej. 10. 6. 2020 (275,6 kB) pdf
Verejná vyhláška – Oznámenie o zverejnení registra pôvodného stavu projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Šarišské Bohdanovce, lokalita Grúň, č. OU-PO-PLO 2020/002663-21/BJ z 21. 1. 2020 zverej. 2. 4. 2020. (163,7 kB) pdf
Verejná vyhláška – Návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav vykonávaných v časti kat. úz. Šarišské Bohdanovce, lokalita Grúň, OU-PO-PLO-2020/002663-49/BJ z 30. 3. 2020 zverej. 2. 4. 2020 (204,9 kB) pdf
Oznámenia o konaní ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov JPÚ v časti k.ú. Šarišské Bohdanovce, lokalita Grúň dňa 9. 1. 2020 o 17:00 hod. OU-PO-PLO-2019/004883-017/BJ z 20. 12. 2019, zverej. 23. 12. 2019 (195,1 kB) pdf
Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav , ktoré sa majú vykonať formou JPÚ so zjednodušenou dokumentáciou v časti k. ú. Šarišské Bohdanovce, lokalita Grúň OU-PO-PLO-2019/004883-015/BJ z 1. 10. 2019, zverej. 3. 10. 2019 (390,1 kB) pdf
Nariadenie konania o začatí JPÚ, prípravné konanie, v časti k.ú. Šarišské Bohdanovce - Bertove lúky - zverejnenie OU-PO-PLO-2019/004883-2/HM zo 17.01.2019, zverej. 22.01.2019 (7,6 MB) pdf