Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2020, štvrtok
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Rozhodnutie o schválení rozdeľovacieho plánu pre projekt JPÚ Šarišské Sokolovce – časť Havaška a Plán verejných a spoločných zariadení a opatrení OU-PO-PLO1-2020/001611-083/CHI z 2. 7. 2020, zverej. 3. 7. 2020 (404,3 kB) pdf
Oznámenie o zverejnení návrhu zásad umiestnenia nových pozemkov pre projekt JPÚ v k.ú. Šarišské Sokolovce, lokalita Havaška OU-PO-PLO-2019/001816-066/CHI z 3. 10. 2019, zverej. 8. 10. 2019 (468,6 kB) pdf
Zásady umiestnenia nových pozemkov pre projekt JPÚ v k.ú. Šarišské Sokolovce, lokalita Havaška (82,7 kB) pdf
Verejná vyhláška - rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia projektu jednoduchých pozemkových úprav vykonávaných v časti kat. územia Šarišské Sokolovce OU-PO-PLO-2019/001816-062 a 063 z 22. 8. 2019, zverej. 26. 8. 2019 (1,0 MB) pdf
Rozhodnutie o povolení vykonania pozemkových úprav formou JPÚ so zjednodušenou dokumentáciou v časti k.ú. Šarišské Sokolovce OU-PO-PLO-2018/002705-010/CHI z 20.03.2018, zverej. 21.03.2018 (1,1 MB) pdf
Pozvánka na ustanovujúce zhromaždenie účastníkov konania o JPÚ v časti k.ú. Šarišské Sokolovce dňa 3.07.2018 OU-PO-PLO-2018/2705-12 z 31.05.2018, zverej. 8.06.2018 (102,1 kB) pdf
Návrh stanov združenia účastníkov JPÚ Šarišské Sokolovce (161,4 kB) pdf
Hlasovací a rokovací poriadok združenia účastníkov JPÚ vykonávaných v časti k.ú. Šarišské Sokolovce (70,6 kB) pdf
Splnomocnenie na zastupovanie v konaní o JPÚ v časti k.ú. Šarišské Sokolovce (31,1 kB) pdf
Rozhodnutie o schválení registra pôvodného stavu projektu JPÚ vykonávaných v časti k.ú. Šarišské Sokolovce OU-PO-PLO-2018/002705-033/CHI z 8.11.2018, zverej. 9.11.2018 (1,3 MB) pdf
Verejná vyhláška – Oznámenie o schválení registra pôvodného stavu projektu JPÚ vykonávaných v časti k.ú. Šarišské Sokolovce OU-PO-PLO-2018/002705-034/CHI z 8.11.2018, zverej. 9.11.2018 (533,3 kB) pdf
Rozhodnutie o rozšírení obvodu projektu JPÚ Šarišské Sokolovce OU-PO-PLO-2019/001816-040/CHI z 22.01.2019, zverej. 25.01.2019 (5,8 MB) pdf