Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2020, štvrtok
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Verejná vyhláška - Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav v časti k.ú. Solivar OU-PO-PLO-2015/051477-2/ŠK z 10.12.2015, zverej. 15.12.2015 (274,7 kB) pdf
Príloha k Verejnej vyhláške - Prehľadná situácia so zakreslením parciel navrhnutého obvodu projektu JPÚ Solivar (195,7 kB) pdf
Zápisnica o vyhodnotení záujmu účastníkov o JPÚ v časti k.ú. SOLIVAR č. OU-PO-PLO-2016/001640-49/ŠK z 31.03.2016, zverej. 1.04.2016 (248,6 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vykonania pozemkových úprav formou JPÚ so zjednodušenou dokumentáciou v časti k.ú. Solivar a výzva dotknutých o informovaní OÚ Prešov do 30 dní OU-PO-PLO-2016/001640-58/ŠK z 19.05.2016, zverej. 24.05.2016 (286,2 kB) pdf
Rozhodnutie o zmene obvodu projektu JPÚ v k. ú. Solivar v lokalite Stavenec č. OU-PO-PLO-2016/001640-70/ŠK z 19.08.2016. (1,4 MB) pdf
Schválenie registra pôvodného stavu projektu JPÚ v časti k.ú. Solivar – Stavenec OU-PO-PLO-2017/001783-88/ŠK z 5.01.2017, zverej. 9.01.2017 (227,6 kB) pdf
Rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu JPÚ v časti k.ú. Solivar – lokalita Stavenec OU-PO-PLO-2017/001783-91/ŠK z 13.01.2017 (214,0 kB) pdf
Technická správa projektu JPÚ v časti k.ú. Solivar – lokalita Stavenec (4,6 MB) pdf
Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu JPÚ v časti k.ú. Solivar – lokalita Stavenec - VM1 (128,8 kB) pdf
Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu JPÚ v časti k.ú. Solivar – lokalita Stavenec - UM1 – Širšie vzťahy (89,5 kB) pdf
Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu JPÚ v časti k.ú. Solivar – lokalita Stavenec - UM2 –Sklon terénu (91,5 kB) pdf
Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu JPÚ v časti k.ú. Solivar – lokalita Stavenec - UM3 – Expozícia terénu (128,5 kB) pdf
Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu JPÚ v časti k.ú. Solivar – lokalita Stavenec - UM4 – Nadmorské výšky terénu (77,3 kB) pdf
Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu JPÚ v časti k.ú. Solivar – lokalita Stavenec - UM5 – Bonitované pôdno-ekologické jednotky (85,4 kB) pdf
Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu JPÚ v časti k.ú. Solivar – lokalita Stavenec - UM6 – Súčasné využívanie pozemkov (104,9 kB) pdf
Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu JPÚ v časti k.ú. Solivar – lokalita Stavenec - UM7 – Spoločné a verejné zariadenia a opatrenia – súčasný stav (129,0 kB) pdf
Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu JPÚ v časti k.ú. Solivar – lokalita Stavenec - UM8 – Spoločné a verejné zariadenia a opatrenia – návrhový stav (129,9 kB) pdf
Rozhodnutie o schválení rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu pre projekt JPÚ Solivar, lokalita Stavenec č. OU-PO-PLO-2017/001783-117/ŠK zo dňa 7.06.2017 zverej. 7.06.2017 (200,2 kB) pdf
Rozhodnutie o schválení vykonania projektu JPÚ v časti k.ú. Solivar, lokalita Stavenec OU-PO-PLO-2017/001783-120/ŠK z 24.07.2017 (274,8 kB) pdf