Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2020, štvrtok
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Verejná vyhláška - Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav v časti k.ú. Víťaz OU-PO-PLO-2015/030253-2/SM zo 17.06.2015, zverej. 22.06.2015 (3,6 MB) pdf
Zápisnica o vyhodnotení záujmu účastníkov o JPÚ v časti k.ú. Víťaz z 23.09.2015 (849,7 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vykonania pozemkových úprav formou JPÚ so zjednodušenou dokumentáciou v časti k.ú. Víťaz, lokalita Marmužov a výzva dotknutých o informovaní OÚ Prešov do 30 dní OU-PO-PLO-2016/003391-9/CHI zo 17.05.2016, zverej. 20.05.2016 (1,9 MB) pdf
Schválenie registra pôvodného stavu projektu JPÚ Víťaz v k.ú. Víťaz, časť Marmužov OU-PO-PLO-2016/003391-22/CHI z 21.09.2016, zverej. 23.09.2016 (111,3 kB) pdf
Verejná vyhláška – Oznámenie o schválení registra pôvodného stavu projektu JPÚ Víťaz v k.ú. Víťaz, časť Marmužov OU-PO-PLO-2016/003391-23/CHI z 21.09.2016, zverej. 23.09.2016 (43,2 kB) pdf
Rozhodnutie o schválení Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu JPÚ Víťaz v k.ú. Víťaz, časť Marmužov OU-PO-PLO-2016/003391-24/CHI z 21.09.2016, zverej. 23.09.2016 (210,0 kB) pdf
Verejná vyhláška – Doručenie rozhodnutia o schválení Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu JPÚ Víťaz v k.ú. Víťaz, časť Marmužov OU-PO-PLO-2016/003391-25/CHI z 21.09.2016, zverej. 23.09.2016 (46,9 kB) pdf
Verejná vyhláška – Zverejnenie návrhu zásad na umiestnenie nových pozemkov pre projekt JPÚ k.ú. Víťaz, časť Marmužov OU-PO-PLO-2016/003391-31/CHI z 29.12.2016, zverej. 4.01.2017 (46,5 kB) pdf
Príloha Verejnej vyhlášky OU-PO-PLO-2016/003391-31/CHI z 29.12.2016 - Zásady pre umiestnenie nových pozemkov pre projekt JPÚ k.ú. Víťaz, časť Marmužov (126,8 kB) pdf
Oznámenie o zverejnení návrhu zásad na umiestnenie nových pozemkov pre projekt JPÚ k.ú. Víťaz, časť Marmužov OU-PO-PLO-2016/003391-32/CHI z 29.12.2016, zverej. 4.01.2017 (111,1 kB) pdf
Rozhodnutie o schválení rozdeľovacieho plánu projektu JPÚ Víťaz, časť Marmužov a Plán verejných a spoločných zariadení a opatrení OU-PO-PLO-2017/001116-074/CH z 21.11.2017, zverej. 23.11.2017 (159,6 kB) pdf
Rozhodnutie o schválení vykonania projektu JPÚ v časti k.ú. Víťaz, časť Marmužov realizované na podklade rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu OU-PO-PLO-2018/000615-082/CH z 24.08.2018, zverej. 27.08.2018 (358,0 kB) pdf
Oprava rozhodnutia č.j. OU-PO-PLO-2018/000615-082/CHI z 24.08.2018 JPÚ v k.ú. Víťaz časť Marmužov OU-PO-PLO-2018/000615-087/CHI z 12.10.2018, zverej. 8.11.2018 (198,5 kB) pdf