Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2020, štvrtok
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Verejná vyhláška - Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav v časti k.ú. Záborské OU-PO-PLO-2015/038039-2/ŠK z 25.08.2015 (241,2 kB) pdf
Zápisnica o vyhodnotení záujmu účastníkov o JPÚ v časti k. ú. Záborské OU-PO-PLO-2015/038039-14/ŠK z 12.10.2015, zverej. 19.10.2015 (17,0 MB) pdf
Schválenie registra pôvodného stavu projektu JPÚ v časti k.ú. Záborské OU-PO-PLO-2016/003175-41/ŠK z 8.07.2016, zverej. 12.07.2016 (197,5 kB) pdf
Verejná vyhláška – Oznámenie o schválení registra pôvodného stavu projektu JPÚ v časti k.ú. Záborské OU-PO-PLO-2016/003175-42/ŠK z 8.07.2016, zverej. 12.07.2016 (79,7 kB) pdf
Oznámenie o zverejnení návrhu zásad na umiestnenie nových pozemkov pre projekt JPÚ v časti k.ú. Záborské OU-PO-PLO-2016/003175-45/ŠK z 28.07.2016, zverej. 1.08.2016 (637,1 kB) pdf
Verejná vyhláška - Zverejnenie návrhu zásad na umiestnenie nových pozemkov pre projekt JPÚ v časti k.ú. Záborské OU-PO-PLO-2016/003175-46/ŠK z 28.07.2016, zverej. 1.08.2016 (704,0 kB) pdf
Rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu JPÚ v časti k. ú. Záborské č. OU-PO-PLO-2016/003175-52/ŠK z 23.08.2016. (2,0 MB) pdf
Rozhodnutie o schválení rozdeľovacieho plánu pre projekt JPÚ Záborské a plán verejných a spoločných zariadení a opatrení OU-PO-PLO-2016/003175-65/ŠK z 31.10.2016, zverej. 4.11.2016 (212,0 kB) pdf
Rozhodnutie o schválení vykonania projektu JPÚ v časti k.ú. Záborské OU-PO-PLO-2016/003175-71/ŠK z 13.12.2016, zverej. 14.12.2016 (223,6 kB) pdf