Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2020, štvrtok
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Verejná vyhláška - Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Okružná č. OU-PO-PLO 2015/018968-2/BA z 31.03.2015, zverej. 9.04.2015 (203,0 kB) pdf
Grafické znázornenie navrhovaného obvodu JPÚ Okružná - Príloha k verejnej vyhláške č. OU-PO-PLO 2015/018968-2/BA z 31.03.2015 (545,6 kB) pdf
Zápisnica o prejavenom záujme vlastníkov o JPÚ v k. ú. Okružná OU-PO-PLO-2015/018968-111/BA z 10.07.2015, zverej. 14.07.2015 (872,7 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vykonania pozemkových úprav formou JPÚ so zjednodušenou dokumentáciou v časti k.ú. Okružná OU-PO-PLO-2016/003954-120/NM z 30.05.2016, zverej. 31.05.2016 (3,1 MB) pdf
Verejná vyhláška – Oznámenie o schválení registra pôvodného stavu projektu JPÚ Okružná vykonávaných v časti k.ú. Okružná OU-PO-PLO-2017/002592-14/NM z 25.07.2017, zverej. 27.07.2017 (43,7 kB) pdf
Oznámenie o schválení registra pôvodného stavu projektu JPÚ Okružná vykonávaných v časti k.ú. Okružná OU-PO-PLO-2017/002592-15/NM z 25.07.2017 (127,9 kB) pdf
Rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu JPÚ vykonávaných v časti k.ú. Okružná OU-PO-PLO-2017/002592-18/NM z 5.09.2017, zverej. 5.09.2017 (213,1 kB) pdf
Oznámenie o zverejnení návrhu zásad umiestnenia nových pozemkov pre projekt JPÚ v časti k.ú. Okružná OU-PO-PLO-2017/002592-22/NM z 27.09.2017, zverej. 28.09.2017 (137,1 kB) pdf
Verejná vyhláška – Zverejnenie návrhu zásad umiestnenia nových pozemkov pre projekt JPÚ Okružná vykonávaných v časti k.ú. Okružná OU-PO-PLO-2017/002592-23/NM z 27.09.2017, zverej. 28.09.2017 (51,1 kB) pdf
Návrh zásad umiestnenia nových pozemkov pre projekt JPÚ v časti k.ú. Okružná, zverej. 28.09.2017 (314,9 kB) pdf
Rozhodnutie o schválení rozdeľovacieho plánu projektu JPÚ Okružná a plán verejných a spoločných zariadení a opatrení OU-PO-PLO-2018/001812-35/NM z 3.07.2018, zverej. 4.07.2018 (215,6 kB) pdf
Rozhodnutie o schválení vykonania projektu JPÚ v k.ú. Okružná podľa rozdeľ. plánu schvál. rozh. č. OU-PO-PLO-2018/001812-35/NM z 3.07.2018 OU-PO-PLO-2018/001812-43/NM zo 16.10.2018, zverej. 17.10.2018 (719,9 kB) pdf