Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. máj 2020, nedeľa
 

JPÚ Vajnory, lokalitá Nemecká dolina - Koncové


:


Verejná vyhláška Sp.zn.OU-BA-PLO-2018/136972-GRO z 9.7.2018
12. 07. 2018

ktorou sa doručuje Rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode JPU v časti katastrálneho územia Vajnory, lokalita Nemecká dolina - Koncové

Verejná vyhláška
06. 09. 2017

Okresný úrad BA, pozemkový a lesný odbor vzmysle paragrafu 10 ods.4 zákona č. 330/1991 Zb. zverejňuje a doručuje Verejnou vyhláškou č.k.: 6729/2010, 1990/2017, Zn.:OU-BA-PLO-2017/169590/OKU zo dňa 24.08.2017 Združeniu účastníkov JPÚ Vajnory, lok. Nemecká dolina - Koncové realizovaných v časti k.ú....

Verejná vyhláška
30. 04. 2015

Verejná vyhláška Sp.zn.OU-BA-PLO-2015/81930/OKU zo dňa 28.4.2015, ktorou sa zvererňuje Schválenie registra pôvodného stavu v časti k.ú. Vajnory, lokalita Nemecká dolina - Koncové na verejné nahliadnutie.

Register pôvodného stavu
05. 01. 2015

Okresný úrad Bratislava pozemkový a lesný odbor v zmysle § 10 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb. zverejňuje a doručuje Združeniu účastníkov jednoduchých pozemkových úprav realizovaných v k. ú. Vajnory, lokalita Nemecká dolina- Koncové Register pôvodného stavu (RPS).

Záznam o prerokovaní hodnotovej mapy
22. 08. 2014

Záznam z Ustanovujúceho zhromaždenia
14. 05. 2014

Záznam z Ustanovujúceho zhromaždenia Jednoduchých pozemkových úprav vykonavaných v časti k.ú. Vajnory, lokalita Nemecká dolina - Koncové konaného dňa 23.04.2014.

Verejná vyhláška
20. 03. 2014

Verejná vyhláška, ktorou sa doručuje účastníkom konania pozvánka na ustanovujúce zhromaždenie účastníkov JPÚ vykonavaných v časti k.ú. Vajnory, lokalita Nemecká dolina

Verejná vyhláška
29. 01. 2014

Verejnú vyhlášku čast 1 a časť 2 a mapu obvodu s textom Verejná vyhláška OÚBA PLO, ktorou sa doručuje Rozhodnutie Sp. zn. OU-BA - PLO - 2014/5135 zo dňa 29.januára 2014, ktorým sa povoľujú JPÚ podľa ust. § 2 ods. 1 písm. b) v spojení s ust. § 8b ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb. v časti k.ú. Vajnory,...

1 | 2  »
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]