Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 9. august 2020, nedeľa
 

JPÚ Veľká Bara - "Čelejka Bara"

JPÚ Veľká Bara - "Čelejka Bara"

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Potvrdenie o evidovaní v registri združení účastníkov pozemkových úprav – Združenie účastníkov jednoduchých pozemkových úprav v lokalite Čelejka Bara (282,4 kB) pdf
Zásady pre umiestnenie nových pozemkv JPU Čelejka Bara (144,5 kB) pdf
Protokol o výsledku vyhodnotenia súhlasu účastníkov JPÚ s návrhom zásad (149,7 kB) pdf
Verejná vyhláška č. 5/2020 – Zverejnenie návrhu zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode JPÚ Čelejka Bara v k. ú. Veľká Bara (331,9 kB) pdf
Zásady pre umiestnenie nových pozemkov v obvode JPÚ Čelejka Bara v k. ú. Veľká Bara (144,5 kB) pdf
Grafický prehľad k zásadám umiestnenia nových pozemkov v obvode JPÚ Čelejka Bara v k. ú. Veľká Bara (233,0 kB) pdf
Verejná vyhláška – Schválenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode JPÚ Čelejka Bara v k. ú. Veľká Bara (410,3 kB) pdf
VZFUÚ_JPU_BARA_technická_správa (6,4 MB) pdf
VZFUÚ_JPU_BARA_grafická_príloha (143,3 kB) pdf
Schválenie registra pôvodného stavu JPÚ Čelejka Bara (1,1 MB) pdf
Verejná vyhláška – Rozhodnutie – zverejnenie registra pôvodného stavu v obvode jednoduchých pozemkových úprav Čelejka Bara v k. ú. Veľká Bara (1,0 MB) pdf
Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav k. ú. Veľká Bara lokalita „Čelejka Bara“ (2,0 MB) pdf
Prípravné konanie jednoduchých pozemkových úprav k. ú. Veľká Bara - zistenie záujmu o vykonanie (852,2 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení JPÚ Veľká Bara (4,0 MB) pdf
Ustanovujúce zhromaždenie (528,4 kB) pdf