Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Žiadost o overovanie podmienok na nadobudnutie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku - fyzická osoba (133,3 kB) pdf
Žiadost o overovanie podmienok na nadobudnutie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku - fyzická osoba - podnikateľ (134,5 kB) pdf
Žiadost o overovanie podmienok na nadobudnutie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku - právnická osoba (134,1 kB) pdf
Prihláška na skúšku overenia odbornej spôsobilosti člena poľnej stráže (51,5 kB) pdf
Evidencia o dohodnutom a zaplatenom nájomnom (853,6 kB) pdf
Evidencia prenajatých a vlastných pozemkov (940,5 kB) pdf
Sumárne udaje z evidencie nájomného (405,7 kB) pdf
Žiadosť o odňatie poľ.pôdy § 17 ods.1 a 6 zákona- mimo zastavaného územia obce, nad výmeru 5000m v zast.úz.obce (186,3 kB) pdf
Žiadosť o stanovisko § 18 k použitiu poľn.pôdy na čas kratší ako 1 rok (136,0 kB) pdf
Žiadosť o stanovisko k priprav. zámeru v záhr.osade do 25m § 17 ods.3 zákona (213,8 kB) pdf
Žiadosť o stanovisko k priprav.zámeru § 17 intravilán do 5000 m2 (212,8 kB) pdf
Žiadosť o stanovisko k pripravovanej-vykonanej zmene do 15m § 17 ods.2 zákona (213,6 kB) pdf
Žiadosť o usporiadanie nezák.stavu § 19 záber PP po 25.6.1992 (186,9 kB) pdf
Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska § 9 ods.3 z jedného PPna iný druh PP (277,7 kB) pdf
Žiadosť o záväzné stanovisko §9 ods.3 písm.a)-zmena jedého PP na iný PP (279,2 kB) pdf
Žiadosť o záväzné stanovisko §9 ods.3 písmb)-zmena nep.poz na PP (277,2 kB) pdf
Žiadosť o zmenu druhu pozemku -§ 11 písm.b) - odňatý a neslúži účelu (136,3 kB) pdf
Žiadosť o zmenu druhu pozemku § 10 ods.1 a 2-pochybnosť (355,0 kB) pdf
Žiadosť o zmenu poľn.pozemku na les -§ 9 ods.1 (182,1 kB) pdf
Žiadosť o zmenu poľnohospodárskeho pozemku § 11 ods.1 písm a) (181,0 kB) pdf
Žiadosť o zriadenie porastu rýchlorastúcej dreviny na poľnohospodárskej pôde (145,8 kB) pdf