Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. august 2019, sobota
 

JPÚ Záhorská Bystrica a Devínska Nová Ves


:


Verejná vyhláška - Oznámenie
12. 03. 2019

Okresný úrad Bratislava, pozemkový a lesný odbor zverejňuje a doručuje Verejnou vyhláškou Platnosť Zásad umiestňovania nových pozemkov
25. 10. 2017

Dokumenty JPÚ ZB a DNV; Rozhodnutia o ustanovení opatrovníka
02. 09. 2017

Verejná vyhláška - zverejnenie zásad umiestnenia nových pozemkov
14. 07. 2017

Verejná vyhláška Sp.zn. OU-BA-PLO-2016/106434/OKU zo dňa 20. mája 2016, ktorou sa vyzývajú účastníci konania o vyjadrenie sa k odvolaniu proti rozhodnutiu Sp.zn.OU-BA-PLO-2016/76306/OKU zo dňa 12.apríla 2016 v projekte jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Záhorská Bystrica a v časti katastrálneho územia Devínska Nová Ves.
24. 05. 2016

Verejná vyhláška - Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia (VZFU)
19. 04. 2016

Okresný úrad Bratislava, pozemkový a lesný odbor v zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 330/1991 Zb. zverejňuje a doručuje Verejnou vyhláškou Č.k.: 13196/2016, 1154/09, Sp.zn.OU-BA-PLO-2016/76451/OKU zo dňa 12. apríla 2016 Združeniu účastníkov jednoduchých pozemkových úprav Záhorská Bystrica a Devínska...

Verejná vyhláška
03. 02. 2015

Verejná vyhláška Sp. zn. OU-BA-PLO-2015/18578/MSO zo dňa 30.01.2015, ktorou sa zverejňuje návrh VZFU, doručuje návrh VZFU združeniu účastníkov a vyzývajú organizácie, aby sa k návrhu VZFU vyjadrili do 30 dní od jeho zverejnenia alebo doručenia.

Pozvánka na informatívne stretnutie
15. 12. 2014

Pozvánka na informatívne stretnutie účastníkov konania JPÚ ZB a DNV konaného dňa 05.02.2015 vo Veľkej sále spoločenského domu, Gbelská č. 6, Bratislava

1 | 2  »
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy