Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2020, štvrtok
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Rozhodnutie o zmene časti obvodu projektu JPÚ v k. ú. Sabinov, lokalita Poľný mlyn - Búchanec a mapový podklad OU-PO-PLO1-2020/001472-078/BB z 28. 9. 2020, zverej. 30. 9. 2020 (355,1 kB) pdf
Verejná vyhláška - Schválenie registra pôvodného stavu pre obvod JPÚ v časti k.ú. Sabinov, Orkucany a Ražňany, lokalita Poľný mlyn – Búchanec OU-PO-PLO-2019/02476/DB z 28 11. 2019, zverej.29. 11. 2019 (178,8 kB) pdf
Zverejnenie registra pôvodného stavu pre obvod JPÚ v časti k.ú. Sabinov, Orkucany a Ražňany, lokalita Poľný mlyn – Búchanec OU-PO-PLO-2019/2476/DB z 3. 9. 2019, zverej. 4. 9. 2019 (180,4 kB) pdf
Register pôvodného stavu pre obvod JPÚ v časti k.ú. Sabinov, Orkucany a Ražňany, lokalita Poľný mlyn – Búchanec – výpisy z k. ú. Sabinov (772,4 kB) zip
Register pôvodného stavu pre obvod JPÚ v časti k.ú. Sabinov, Orkucany a Ražňany, lokalita Poľný mlyn – Búchanec - grafická časť v k.ú. Sabinov (67,6 kB) pdf
Register pôvodného stavu pre obvod JPÚ v časti k.ú. Sabinov, Orkucany a Ražňany, lokalita Poľný mlyn – Búchanec – výpisy z k. ú. Orkucany (1,1 MB) zip
Register pôvodného stavu pre obvod JPÚ v časti k.ú. Sabinov, Orkucany a Ražňany, lokalita Poľný mlyn – Búchanec - grafická časť v k.ú. Orkucany (67,1 kB) pdf
Register pôvodného stavu pre obvod JPÚ v časti k.ú. Sabinov, Orkucany a Ražňany, lokalita Poľný mlyn – Búchanec – výpisy z k. ú. Ražňany (989,5 kB) zip
Register pôvodného stavu pre obvod JPÚ v časti k.ú. Sabinov, Orkucany a Ražňany, lokalita Poľný mlyn – Búchanec - grafická časť v k.ú. Ražňany (64,2 kB) pdf
Nariadenie konania o začatí JPÚ so zjednodušenou dokumentáciou v častiach k.ú. Sabinov, Orkucany a Ražňany - lokalita Búchanec OU-PO-PLO-2018/4801-09/DB z 23.03.2018, zverej. 29.03.2018 (6,0 MB) pdf