Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2021, pondelok
 

Miesto, čas a spôsob, akým možno získať informácie

Vojnové hroby  |  Prevencia kriminality  |  Slobodný prístup k informáciám

Miesto

 1. Žiadosť o poskytnutie informácie možno podať
 •      na adrese:            Okresný úrad Prešov, Námestie mieru 3, 081 92  Prešov
 •      telefonicky:           051 / 7082201
 •      faxom:                 051 / 7721423
 •      e-mailom:              info.po@minv.sk

 centrálnu evidenciu žiadostí vedie  odbor organizačný

  

Čas

 • nepretržite - písomne, faxom a elektronickou poštou
 • v pracovných dňoch v čase úradných hodín - ústne, telefoniicky

 Spôsob

Informácie sa poskytujú v žiadateľom požadovanej forme  na základe žiadosti - Žiadosť na vyplnenie (RTF, 33 kB)- Žiadosť na vytlačenie (PDF, 175 kB)

Informácie možno žiadať

 • písomne
 • na dátovom médiu
 • ústne
 •  poštou
 •  telefonicky
 •  faxom
 •  elektronickou poštou.