Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. január 2021, piatok
 

Prevencia kriminality

Vojnové hroby  |  Prevencia kriminality  |  Slobodný prístup k informáciám

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality

Účelom výzvy je podpora aktivít v oblasti prevencie kriminality, so zameraním na znižovanie miery a závažnosti kriminality, zvyšovanie bezpečnosti v mestách a obciach a elimináciiu sociálnopatologických javov v rizikových skupinách. Cieľavedome, komplexne a koordinovane pôsobiť na príčiny a podmienky, ktoré umožňujú páchanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti za účelom jej predchádzania, potláčania a zamedzovania.

Oprávnenými žiadateľmi sú fyzické osoby a právnické osoby; dotáciu nemožno poskytnúť žiadateľovi, ktorý je štátnym orgánom, štátnou rozpočtovou organizáciou, štátnou príspevkovou organizáciou alebo štátnym účelovým fondom.

Vyhlasovateľom výzvy je Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

Podrobnejšie informácie sú uverejnené v spodnej časti stránky v Dokumentoch na stiahnutie

Osoba zodpovedná za obsah zverejňovaných údajov : Mgr. Jana Krešáková

e-mail: jana.kresakova2@minv.sk

tel. č. 051/7082279

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Informácie o poskytnutých finančných prostriedkoch na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality z Výzvy RVPK 2019 – Zoznam podporených žiadostí o poskytnutie dotácie z Prešovského kraja v roku 2019 (1,1 MB) pdf
Informácie o poskytnutých finančných prostriedkoch na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality z Výzvy KMV č. II 2019 - Zoznam schválených žiadostí o poskytnutie dotácie v roku 2019 (17,2 kB) xlsx
Výzva na predkladanie žiadostí prevencia kriminality 2014 (217,4 kB) rtf
Žiadosť o poskytnutie dotácie (225,2 kB) rtf
Zákon č. 583/2008 Z.z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti (89,3 kB) pdf
Stratégia prevencie kriminality na roky 2012-2015 (205,5 kB) pdf
Zoznam projektov schválených Radou vlády SR pre prevenciu kriminality pre rok 2013 (309,0 kB) pdf
Zoznam projektov schválených Radou vlády SR pre prevenciu kriminality pre rok 2014 (121,6 kB) pdf
Zoznam projektov schválených Radou vlády SR pre prevenciu kriminality pre rok 2015 (1,4 MB) pdf
Zoznam doručených a schválených žiadostí na základe výzvy MV SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality - Prešovský kraj (808,7 kB) pdf
Zoznam projektov schválených Radou vlády SR pre prevenciu kriminality pre rok 2016 (363,7 kB) pdf
Informácie o poskytnutých finančných prostriedkoch na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality z výzvy MV SR 2017 – Prešovský kraj (417,5 kB) pdf
Zoznam projektov schválených Radou vlády SR pre prevenciu kriminality pre rok 2018 - Prešovský kraj (472,7 kB) pdf