Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 9. august 2020, nedeľa
 

Navrhovaná činnosť podľa § 16a vodného zákona -Kozárovce-ochrana obce pred povodňovými prietokmi a ľadmi z toku Hron

Informácia pre verejnosť

Odborné stanovisko

Projektová dokumentácia