Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. január 2021, streda
 

Oddelenie civilnej ochrany a krízového plánovania

Koordinačné stredisko IZS  |  Oddelenie civilnej ochrany a krízového plánovania

 

 

 

 

Ochranárik 2017 

SÚŤAŽ MLADÝCH ZÁCHRANÁROV CO - 2017

Ochranárik 2016

Ochranárik 2015

SÚŤAŽ MLADÝCH ZÁCHRANÁROV CO - 2016

Usmernenie k oslobodzovaniu občanov, ktorým vznikla branná povinnosť, od výkonu mimoriadnej služby a alternatívnej služby

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti - meteo

Informácie pre verejnosť vyplývajúce z plnenia povinností podľa § 15a ods. 1  písm. a)  Zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

Čo urobiť keď zaznie siréna

Informačný systém CO

Varovanie obyvateľstva

Ukrytie

Karty CO

 

Vedúci oddelenia:

Ing. Mária Lyžičiarová

Vedúca oddelenia
Telefón 037/ 65 49 297

Zamestnanci:

 

Ing. Daniela Garajová

Telefón 037/ 65 49 213

Július Hudec

Telefón 037/ 65 49 322

Bc. Eva Kšiňanová

Telefón 037/ 65 49 321

Bc. Ľudovít Demeter

Telefón 037/ 65 49 313

Mgr. Zuzana Hanáková

Telefón 037/ 65 49 212

Ing. Matej Barantal

Telefón 037/ 65 49 322

Mgr. Blanka Michalčíková

Telefón 037/ 65 49 358