Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. november 2020, sobota
 

Okresné kolo súťaže mladý záchranár civilnej ochrany, školský rok 2018/2019

Informácie pre verejnosť

Dňa 07.05.2019 sa v areáli Rekreačného zariadenia Stará Voda  konalo okresné kolo  súťaže Mladý záchranár civilnej ochrany. Do súťaže sa  prihlásilo 20 družstiev, ale pre dlhodobo nepriaznivé, upršané  a chladné počasie,  nakoniec štartovalo 16 družstiev zo škôl: ZŠ Kluknava, ZŠ Mníšek nad Hnilcom, ZŠ Jaklovce, ZŠ s MŠ Margecany, ZŠ Smolník, ZŠ Švedlár, ZŠ Helcmanovce, ZŠ Prakovce, ZŠ Gelnica. Víťazom okresného kola sa stalo družstvo ZŠ Kluknava ,,A“ , žiaci : Nina Fabinyová, Šimon Krajnik, Sára Vlčeková, Jaroslav Žec  s počtom získaných bodov 576. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo ZŠ Mníšek nad Hnilcom a na treťom mieste sa umiestnili žiaci ZŠ Jaklovce. Družstvá z 1.-3. miesta postúpili na krajské kolo, ktoré sa konalo 22.mája 2019 v areáli a okolí CVČ Košice, elokované pracovisko na Popradskej 86 v Košiciach. Samotnú  súťaž sa podarilo napriek chladnému počasiu zorganizovať na výbornú aj vďaka ľuďom, ktorí boli zapojený do organizačného tímu a ich zanieteniu k tomuto podujatiu. Veľká vďaka patrí členom DHZ Jaklovce, Územnému spolku ČK Spišská Nová Ves a Lesnej správe Smolník, ktorí boli dôležitou súčasťou organizačného tímu. V rámci programu bola vykonaná ukážka služobnej kynológie a počas priebehu súťaže žiakom vyplňovali program Lesní pedagógovia – Štátne lesy, Lesná správa  Smolník, ktorí im pripravili rôzne náučne súťaže v poznávaní lesa a prírody.

1
1
10
10
11
11
12
12
13
13
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9