Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. január 2021, utorok
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Klientske centrum Prievidza
Životné prostredie
Gustáva Švéniho 3H,
97101 Prievidza

vedúci / riaditeľ odboru
Ing. Darina Mjartanová
telefón: 0961 572960, 0918 635 667
e-mail: oszp.pd@minv.sk, darina.mjartanova@minv.sk

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222

Úradné hodiny v klientskom centre platné od 04.01.2021 – Pondelok až Piatok – 8:00 – 12:00. V záujme ochrany zdravia upozorňujeme klientov, že vstup do budovy je povolený len s rúškom, šálom alebo obdobnou ochranou tváre.

Životné prostredie

Odbor starostlivosti o životné prostredie vykonáva činnosti na úsekoch:

 • ochrany prírody a krajiny
 • posudzovania vplyvov na životné prostredie
 • ochrany a regulácie obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín
 • vodného hospodárstva, ochrany akosti a množstva vôd a ich racionálneho využívania
 • verejných vodovodov a kanalizácií
 • rybárstva s výnimkou hospodárskeho chovu rýb
 • ochrany ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme
 • odpadového hospodárstva
 • prevencie závažných priemyselných havárií
 • posudzovania vplyvov na životné prostredie
 • obalov a odpadov z obalov
 • prejednávania správnych deliktov, priestupkov, podnetov, podávanie informácií v zmysle zákona o informáciách č. 211/2000 Z.z. zákon o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, kontrolná činnosť