Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. október 2020, pondelok
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Okresný úrad Čadca
Palárikova 91,
022 01 Čadca

Prednosta
PhDr. Peter Šimčisko
telefón: 041/4308780
fax: 041/4308771
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222

V záujme ochrany zdravia všetkých občanov, ako aj pracovníkov okresného úradu upozorňujeme občanov, že na tieto pracoviská budú vpustení len s rúškom, šálom alebo obdobnou ochranou tváre.

O úrade

Z dôvodu šírenia pandémie ochorenia COVID 19 pri vybavovaní agendy na Okresnom úrade Čadca využívať prednostne telefonickú, elektronickú alebo písomnú komunikáciu, alebo si telefonicky dohodnúť termín vybavenia agendy s pracovníkom konkrétneho odboru OÚ.

Pri vstupe do budovy musia mať občania prekryté ústa a nos rúškom a vydenzifikovať si ruky dezinfekčným prostriedkom.

Dôležité odkazy v súvislosti s ochranou proti šíreniu nákazy koronavírusu majú občania možnosť pozrieť na internetovej stránke Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Čadca : www.ruvzca.sk

_______________________________________________________________________________________________

Okresný úrad Čadca bol zriadený zákonom č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 01.10.2013.

Okresný úrad je miestny orgán štátnej správy, ktorý je preddavková organizácia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Prehľad činností jednotlivých odborov (PDF, 897 kB) podľa Operatívneho pokynu pre okresné úrady vydaného MV SR z 30. decembra 2019, ktorým sa upravujú podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu.

Sídla Okresného úradu Čadca:

Budova - Palárikova 91, 022 01 Čadca

  • podateľňa, supervízor - prízemie
  • odbor všeobecnej vnútornej správy - 1.poschodie
  • odbor živnostenského podnikania - 2.poschodie
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií - 3.poschodie
  • odbor starostlivosti o životné prostredie - 3.poschodie

Budova - Slovenských dobrovoľníkov 1082, 022 01 Čadca

  • odbor krízového riadenia - 2.poschodie
  • prednosta okresného úradu, sekretariát - 3.poshodie
  • organizačný odbor - 1. poschodie

Budova - Palárikova 95, Čadca

  • pozemkový a lesný odbor

Budova - Ľudmily Podjavorinskej 2357

  • katastrálny odbor

_______________________________________________________________________________________________

Centrálna úradná elektronická tabuľa - dokumenty zverejnené Okresným úradom Čadca.