Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. november 2020, piatok
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Klientske centrum Zvolen
Študentská 2084/12,
961 08 Zvolen

Prednosta
JUDr. Martina Mészáros Bariaková
telefón: 0961 63 2901
fax: 0961 63 2909
e-mail: prednosta.zv@minv.sk

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222

Klientske centrum Zvolen je od 2. 11. 2020 otvorené pre klientov

O úrade

 Okresný úrad Zvolen vykonáva štátnu správu aj pre okresy Krupina a Detva týmito odbormi:

  • odbor živnostenského podnikania,
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
  • odbor pozemkový a lesný,
  • odbor všeobecnej vnútornej správy.

 

UPOZORNENIE:  Podmienky vstupu na pracoviská MV SR počas núdzového stavu

 

VI/9 - USMERNENIE generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre okresné úrady vo veci postupu pri poskytovaní služieb okresných úradov v nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu v Slovenskej republike s účinnosťou od 2. novembra 2020 (PDF, 361 kB)

čiastka 15_2020:  VI/10 U S M E R N E N I E generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre okresné úrady, ktorým sa mení usmernenie generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra č. VI/9/2020 vo veci postupu pri poskytovaní služieb okresných úradov v nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu v Slovenskej republike (PDF, 349 kB) 

čiastka 16_2020: VI/11 U S M E R N E N I E generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre okresné úrady, ktorým sa mení usmernenie generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra č. VI/9/2020 vo veci postupu pri poskytovaní služieb okresných úradov v nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu v Slovenskej republike v znení usmernenia generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. VI/10/2020 (PDF, 220 kB)
(PDF, 349 kB)

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 16/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa (PDF, 445 kB)

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_2020/ciastka_12_2020.pdf (PDF, 445 kB)