Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. október 2020, streda
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Klientske centrum Medzilaborce
Mierová 4,
068 01 Medzilaborce

Prednosta
Ing. Michal Sopko
telefón: 057/ 758 0624
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222

V záujme ochrany zdravia všetkých občanov, ako aj pracovníkov okresného úradu upozorňujeme občanov, že na tieto pracoviská budú vpustení len s rúškom, šálom alebo obdobnou ochranou tváre.

O úrade

Okresný úrad Medzilaborce - Окресный уряд Меджілабірці 

 

Informácia o možnosti použivania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku (PDF, 189 kB)

ІНФОРМАЦІЯ о можности вжываня языка народностной меншыны в уряднім контактї (PDF, 104 kB)

 

Smernica MV SR č. 14 2018 (PDF, 1 MB) , ktorou sa upravujú podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu v znení neskorších predpisov

 

Štátnu správu pre okres Medzilaborce vykonáva Okresný úrad Humenné  na pracovisku Klientskeho centra č. 2  takto:

 na úseku všeobecnej vnútornej správy - utorok od 8.30 hod. do 13.30 hod

 na úseku poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva a pozemkových úprav - streda od 8.00 hod. do 17.00 hod.

 na úseku  živnostenského podnikania - štvrtok od 8.00 hod. do 15.00 hod. Plní aj funkciu podateľne pre úsek cestnej dopravy a pozemných komunikácií

 

Centrálna úradná elektronická tabuľa - Úradné dokumenty zverejnené Okresným úradom Medzilaborce

 

 


Od 5. 10. 2020 počas núdzového stavu fungujú pracoviská MV SR v upravenom režime - celá správa - /na úseku evidencie vozidiel na Klientskom centre budú vybavení len tí občania, ktorí boli objednaní on-line prostredníctvom elektronickej služby./