Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. december 2019, pondelok
 

Okresný úrad Stará Ľubovňa

 

OZNÁMENIE
Pracovná doba na Okresnom úrade a klientskom centre bude
dňa 23.12.2019 od 8:00 do13:00 a dňa 31.12.2019 od 8:00 do12:00.

Prednosta:  Ing. Peter Sokol

Nám. gen. Štefánika 1, Stará Ľubovňa
Telefón 052/4321623
Fax 052/4324801

 Organizačný odbor,

Nám. gen. Štefánika 1, Stará Ľubovňa
Telefón 052/4323931 cez spojovateľku
Fax 052/4324801

Odbor všeobecnej vnútornej správy,

Nám. gen. Štefánika 1, Stará Ľubovňa
Telefón 052/4323931 cez spojovateľku
Fax 052/4322922

Odbor živnostenského podnikania,

Nám. gen. Štefánika 1, Stará Ľubovňa
Telefón 052/3100420 , 052/4323931 cez spojovateľku
Fax 052/4324801

Odbor krízového riadenia,

Nám. gen. Štefánika 1, Stará Ľubovňa
Telefón 052/4322363, 052/4323931 cez spojovateľku
Fax 052/4324801

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,

Nám. gen. Štefánika 1, Stará Ľubovňa
Telefón 052/4285661, 052/4323931 cez spojovateľku
Fax 052/4324801

Odbor starostlivosti o životné prostredie,

Nám. gen. Štefánika 1, Stará Ľubovňa
Telefón 052/4282582, 052/4323931 cez spojovateľku
Fax 052/4282581

Pozemkový a lesný odbor,

Nám. gen. Štefánika 1, Stará Ľubovňa
Telefón 052/3100451 052/4323931 cez spojovateľku
Fax 052/4324801
 
Katastrálny odbor,

Nám. gen. Štefánika 6/531, Stará Ľubovňa

Telefón 052/2818803

 

Úradné hodiny
Pondelok od 8:00 hod. do 15.00 hod
Utorok od 8:00 hod. do 15.00 hod
Streda od 8:00 hod. do 17.00 hod
Štvrtok od 8:00 hod. do 15.00 hod
Piatok od 8:00 hod. do 14.00 hod