Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. január 2021, piatok
 

Zamestnanci

prednosta

Mgr. Richard Malý

prednosta okresného úradu
Telefón 052/4321623, 052/4323931 klapka 107

organizačný odbor

Ing. Anna Schneiderová

vedúca odboru
Telefón 421-52-31004-55, 052/4323931 klapka 103, mobil 421-905-875780

Bc. Ján Budziňák

Telefón 421-52-31004-23

Viera Macurová

Telefón 052/4323931 klapka 102, mobil 0918/824917

Miroslav Neupauer

Telefón 421-52-31004-23, 052/4323931 klapka 205, mobil 0918/825400

Plavčková Mária

Telefón 052/4323931 klapka 209

Katarína Imrichová

Telefón 052 281 88 17

odbor všeobecnej vnútornej správy

Bc. PhDr. Radoslav Beňo

vedúci odboru
Telefón 052/4323931 klapka 105, 0918/825398

Mgr. Štefan Hlipala

Telefón 052/4323931 klapka 118

Bc. Monika Eštoková

Telefón 052/4323931 klapka 117

Bc. Ľubomíra Lompartová

Telefón 052/4323931 klapka 119

Mgr. Amália Plavnická

Telefón 421-52-31004-18

Bc. Marta Repková

Telefón 052/4323931 klapka 216, 0905/313651

odbor živnostenského podnikania

Bc. Alžbeta Kohútová

Telefón 052/4323931 klapka 120

Bc. Helena Hlipalová

Telefón 052/4323931 klapka 203

Bc. Ľudmila Mojcherová

Telefón 052/4323931 klapka 120

Mgr. Ivana Lichvarčiková

Telefón 052/4323931 klapka 122

odbor krízového riadenia

JUDr. František Paralič

vedúci odboru
Telefón 052/4322363, 052/4323931 klapka 104, mobil 0905/938086

Ing. Lukáš Orlovský

Telefón 052/4323931 klapka 215

Ing. Vladimír Šulík

Telefón 052/4323931 klapka 215

Bc. Renáta Točeková

Telefón 052/4323931 klapka 211

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Mgr. Štefan Karaffa

vedúci odboru
Telefón 421-52-31004-19

Mgr. Martin Eštok

Telefón 421-52-31004-16

Mária Hutníková

Telefón 421-52-31004-17

katastrálny odbor

Ing. Štefan Pavlík

Námestie gen. Štefánika 531, Stará Ľubovňa, (vedúci odboru)
Telefón 052 2818802

Ing. Jarmila Firmentová

Námestie gen. Štefánika 531, Stará Ľubovňa
Telefón 052 2818803

Oľga Gladišová

Námestie gen. Štefánika 531, Stará Ľubovňa

Ing. Peter Valčák

Námestie gen. Štefánika 531, Stará Ľubovňa

Ing. Katarína Hudáková

Námestie gen. Štefánika 531, Stará Ľubovňa

Danka Chovancová

Námestie gen. Štefánika 531, Stará Ľubovňa

Mária Lucáková

Námestie gen. Štefánika 531, Stará Ľubovňa

Bc. Štefan Matoľák

Námestie gen. Štefánika 531, Stará Ľubovňa

JUDr. Ľudmila Mochnáčová

Námestie gen. Štefánika 531, Stará Ľubovňa
Telefón 052 2818804

Mária Pastirčíková

Námestie gen. Štefánika 531, Stará Ľubovňa

Katarína Sykorová

Námestie gen. Štefánika 531, Stará Ľubovňa

Ing. Andrej Tirpák

Námestie gen. Štefánika 531, Stará Ľubovňa

JUDr. Alexandra Saláková

Námestie gen. Štefánika 531, Stará Ľubovňa

Ing. Helena Vasiľová

Námestie gen. Štefánika 531, Stará Ľubovňa

Ing. Slavomíra Figulová

Námestie gen. Štefánika 531, Stará Ľubovňa

odbor starostlivosti o životné prostredie

PaedDr. Ladislav Polák

vedúci odboru
Telefón 052 4282582, 052 4323931 kl. 121

Mgr. Viera Hrebíková

Telefón 052 4321303, 052 4323931 kl. 213

Ing. Ľubomír Kundľa

Telefón 0524323931 kl. 222

Ing. Jaroslav Pištej

Telefón 052 4323931 kl. 112

Ing. Helena Pavliková

Telefón 052 4323931 kl. 109

Ing. Jana Hnatová

Telefón 052 4323931 kl. 108

pozemkový a lesný odbor

Ing. Matúš Suchý

vedúci odboru
Telefón +421-52-31004-51

Ing. Henrieta Mayer

Telefón 421-52-31004-56

Ing. Martin Bulko

Telefón 421-52-31004-22

Mgr. Ján Minďaš

Telefón 421-52-31004-52

Ing. Peter Kollár

Telefón 421-52-31004-22

Ing. Tatiana Pekyová

Telefón 421-52-31004-53

Ing. František Vilček

Telefón 421-52-31004-54

Ing. Matúš Žid

Telefón 421-52-31004-50