Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. júl 2020, sobota
 

Zamestnanci

prednosta ObÚ

Ing. Peter Sokol

prednosta okresného úradu
Telefón 052/4321623, 052/4323931 klapka 107, mobil 0905/744577

organizačný odbor

Viera Macurová

Telefón 052/4323931 klapka 102, mobil 0918/824917

Miroslav Neupauer

Telefón 052/4323931 klapka 205, mobil 0918/825400

Bc. Ján Budziňák

Telefón 052/4323931 klapka 219

Ing. Anna Schneiderová

vedúca odboru
Telefón 052/3100455, 052/4323931 klapka 103, mobil 0905/875780

Plavčková Mária

Telefón 421-52-31004-55

 

odbor všeobecnej vnútornej správy

Bc. Monika Eštoková

Telefón 052/4323931 klapka 117

Mgr. Štefan Hlipala

Telefón 052/4323931 klapka 118

Bc. Ľubomíra Lompartová

Telefón 052/4323931 klapka 119

Bc. Marta Repková

Telefón 052/4323931 klapka 216, 0905/313651

Mgr. Amália Plavnická

Telefón 421-52-31004-18

Bc. PhDr. Radoslav Beňo

vedúci odboru
Telefón 052/4323931 klapka 105, 0918/825398

 

odbor živnostenského podnikania

Ing. Anna Dicová

vedúca odboru
Telefón 052/4323931 klapka 221

Bc. Helena Hlipalová

Telefón 052/4323931 klapka 124

Bc. Alžbeta Kohútová

Telefón 052/4323931 klapka 120

Bc. Ľudmila Mojcherová

Telefón 052/4323931 klapka 120

Mgr. Anna Olšavská

Telefón 052/4323931 klapka 122

 

odbor krízového riadenia

JUDr. František Paralič

vedúci odboru
Telefón 052/4322363, 052/4323931 klapka 104, mobil 0905/938086

Bc. Renáta Točeková

Telefón 052/4323931 klapka 211

Ing. Lukáš Orlovský

Telefón 052/4323931 klapka 215

Ing. Vladimír Šulík

Telefón 052/4323931 klapka 215

 

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Mgr. Karaffa Štefan

vedúci odboru
Telefón 052 4285661

Mgr. Eštok Martin

Telefón 421-52-31004-16

Hutníková Mária

Telefón 421-52-31004-17

 

katastrálny odbor

Ing. Štefan Pavlík

Námestie gen. Štefánika 531, Stará Ľubovňa, (vedúci odboru)
Telefón 052 2818802

Ing. Slavomíra Figulová

Námestie gen. Štefánika 531, Stará Ľubovňa

Ing. Jarmila Firmentová

Námestie gen. Štefánika 531, Stará Ľubovňa
Telefón 052 2818803

Oľga Gladišová

Námestie gen. Štefánika 531, Stará Ľubovňa

Milan Harčarik

Námestie gen. Štefánika 531, Stará Ľubovňa

Ing. Katarína Hudáková

Námestie gen. Štefánika 531, Stará Ľubovňa

Danka Chovancová

Námestie gen. Štefánika 531, Stará Ľubovňa

Mária Lucáková

Námestie gen. Štefánika 531, Stará Ľubovňa

Bc. Štefan Matoľák

Námestie gen. Štefánika 531, Stará Ľubovňa

JUDr. Ľudmila Mochnáčová

Námestie gen. Štefánika 531, Stará Ľubovňa
Telefón 052 2818804

Mária Pastirčíková

Námestie gen. Štefánika 531, Stará Ľubovňa

Sykorová Katarína

Námestie gen. Štefánika 531, Stará Ľubovňa

Ing. Andrej Tirpák

Námestie gen. Štefánika 531, Stará Ľubovňa

JUDr. Alexandra Saláková

Námestie gen. Štefánika 531, Stará Ľubovňa

Ing. Helena Vasiľová

Námestie gen. Štefánika 531, Stará Ľubovňa

 

odbor starostlivosti o životné prostredie

PaedDr. Polák Ladislav

vedúci odboru
Telefón 052 4282582, 052 4323931 kl. 121

Ing. Helena Pavliková

Telefón 052 4323931 kl. 109

Ing. Jana Hnatová

Telefón 052 4323931 kl. 108

Ing. Jaroslav Pištej

Telefón 052 4323931 kl. 112

Ing. Ľubomír Kundľa

Telefón 0524323931 kl. 222

Mgr. Viera Hrebíková

Telefón 052 4321303, 052 4323931 kl. 213

pozemkový a lesný odbor

Ing. Matúš Suchý

vedúci odboru
Telefón 0421-52-3100422, 421-52-31004-51

 

Ing. Matúš Žid

Telefón 052/31 004 50

Mgr. Mikuláš Mayer

Telefón 052/3100450

Ing. Henrieta Mayer

Telefón 421-52-31004-56

Ing. Tatiana Pekyová

Telefón 421-52-31004-53

Mgr. Ján Minďaš

Telefón 421-52-31004-52

Ing. Peter Kollár

Telefón 052/31 004 22

Ing. Bulko Martin

Telefón 421-52-31004-22

Ing. František Vilček

Telefón 421-52-31004-54