Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2020, štvrtok
 

Fotogalérie

OU_TT_Den_112_2020 OU_TT_Den_112_2020 (9 obrázkov) Nová galéria (4 obrázky)
OÚ RS fotky vernisáž okresného kola 2019 (29 obrázkov) OÚ SN ("OCHRANÁRIK 2019") -ZŠ a MŠ Hrabušice (6 obrázkov)
OÚ SN ("OCHRANÁRIK 2019") -ZUŠ SNV (5 obrázkov) OÚ SN ("OCHRANÁRIK 2019") -ZŠ sv. Jána Krstiteľa Spišské Vlachy (18 obrázkov)
OÚ SN ("OCHRANÁRIK 2019") -ZŠ sv. Cyrila a Metóda SNV (2 obrázky) OÚ SN ("OCHRANÁRIK 2019") -ZŠ Spišský Hrušov (5 obrázkov)
OÚ SN ("OCHRANÁRIK 2019") -ZŠ Lipová SNV (7 obrázkov) OÚ SN ("OCHRANÁRIK 2019") -ZŠ Komenského Smižany (43 obrázkov)
OÚ SN ("OCHRANÁRIK 2019") -ZŠ Ing. Kožucha SNV (24 obrázkov) OÚ SN ("OCHRANÁRIK 2019") -ZŠ Bystrany (1 obrázok)
OÚ SN ("OCHRANÁRIK 2019") -ŠZŠ Markušovce (4 obrázky) OÚ SN ("OCHRANÁRIK 2019") -ŠZŠ Letanovce (7 obrázkov)
OÚ SN ("OCHRANÁRIK 2019") -ŠZŠ Krompachy (23 obrázkov) OÚ SN ("OCHRANÁRIK 2019") -ŠZŠ Hrabušice (6 obrázkov)
OÚ SN ("OCHRANÁRIK 2019") - Súkromná MŠ Alžbetka SNV (1 obrázok) OÚ SN ("OCHRANÁRIK 2019") - MŠ Tehelná SNV (3 obrázky)
OÚ SN ("OCHRANÁRIK 2019") - MŠ Stolárska SNV (6 obrázkov) OÚ SN ("OCHRANÁRIK 2019") - MŠ Slovenská SNV (6 obrázkov)
OÚ SN ("OCHRANÁRIK 2019") - MŠ Rybničná SNV (5 obrázkov) OÚ SN ("OCHRANÁRIK 2019") - MŠ Jilemnického SNV (7 obrázkov)
OÚ SN ("OCHRANÁRIK 2019") - MŠ Lipová (3 obrázky) OÚ SN ("OCHRANÁRIK 2019") - MŠ Gorazdova (6 obrázkov)
OÚ PT Ochranárik 2019- Vyhodnotenie súťaže (15 obrázkov) OÚ Sobrance - Výtvarná súťaž - "Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany" [27.11.2019] (12 obrázkov)
TTOU_Ochranarik_19_20 TTOU_Ochranarik_19_20 (32 obrázkov) OÚ Košice - Výtvarná súťaž - "Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany" [22.11.2019] (9 obrázkov)
OÚ PT Ochranárik 2019- Ocenené práce (12 obrázkov) Príklady dobrého fungovania verejnej správy sme bavorským kolegom ukázali v Prešovskom kraji: 16 . - 19. september 2019 (16 obrázkov)
OÚ Sobrance [Medzirezortné cvičenie NOVÝ HORIZONT 2019] (7 obrázkov) Olympiada seniorov 2019 Plevník - Drienové - videozostrih (11 obrázkov)
OÚ Košice - Výtvarná súťaž "Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany" [19.11.2018] (26 obrázkov) OÚ RS 22. ročník SMZ CO rok 2018/2019 (20 obrázkov)
OÚ Košice - Súťaž mladých záchranárov - Župné kolo BAZ, Varbó, Maďarsko [04.04.2019] (17 obrázkov) OÚ Košice - Súťaž mladých záchranárov - Krajské kolo [18.06.2019] (18 obrázkov)
OÚ Košice - Súťaž mladých záchranárov - Okresné kolo [30.04.2019] (24 obrázkov) OÚ Košice - Súťaž mladých záchranárov - Majstrovstvá SR [12. - 14.06.2019] (6 obrázkov)
OU DK MZCO OU DK MZCO (29 obrázkov) OÚ Gelnica [Mladý záchranár civilnej ochrany 2018/2019] (13 obrázkov)
sutaz mlady zachranar CO 2019 OU ZH BS a ZC foto sutaz mlady zachranar CO 2019 OU ZH BS a ZC foto (98 obrázkov) Okresné kolo súťaže mladých záchranárov CO dňa 9. mája 2019 Myjava – Trnovce. (7 obrázkov)
TEST_BJ TEST_BJ (2 obrázky) SMZ 2019 OUTT kraj SMZ 2019 OUTT kraj (37 obrázkov)
OU PN - Súťaž mladých záchranárov 2019 (11 obrázkov) OU Myjava Okresné kolo súťaže mladých záchranárov CO dňa 9. mája 2019 Myjava – Trnovce. (4 obrázky)
OUTT SMZ 2019 OKRESNE KOLO OUTT SMZ 2019 OKRESNE KOLO (17 obrázkov) OÚ Pov. Bystrica - –„Zlúčené okresné kolo okresov PB, PU a IL súťaže Mladý záchranár civilnej ochrany, konané dňa 25.04.2019 v areáli ZŠ Dolná Mariková a jej bezprostrednom okolí“ (17 obrázkov)
OÚ RS Vernisáž národného kola Ochranárik 2018 - Topolčianky 11.2.2019 (13 obrázkov) OÚ RS Vernisáž národného kola Ochranárik 2018 - Topolčianky 11.2.2019 (13 obrázkov)
OÚ RS Vernisáž národného kola Ochranárik 2018 - Topolčianky 11.2.2019 (13 obrázkov) OÚ Košice - okolie - Mladí záchranári z Hanisky [16.04.2019] (10 obrázkov)
OÚ Košice (1. rokovanie Bezpečnostnej rady okresu Košice) - 28.02.2019 (3 obrázky) OÚ RS fotky vernisáž okresného kola 30.11.2018 (45 obrázkov)
OÚ RS 21. ročník SMZ CO rok 2017/2018 (21 obrázkov) Den_112_OUTT Den_112_OUTT (12 obrázkov)
OÚ Košice (4. rokovanie Bezpečnostnej rady kraja Košice) - 04.12.2018 (1 obrázok) OÚ Košice (4. rokovanie Bezpečnostnej rady okresu Košice) - 28.11.2018 (3 obrázky)
OU PN - Ochranárik 2018 / 2019 (9 obrázkov) OÚ Prievidza Ochranárik 2018_2019 (21 obrázkov)
OÚ PB Posedenie pod stromčekom 2018 (9 obrázkov) OU PT Ochranárik 2018- Vyhodnotenie súťaže (10 obrázkov)
OU PT Ochranárik 2018- Ocenené práce (12 obrázkov) OÚ DS OKR Ochranárik 2018 V (33 obrázkov)
Ochranarik_2018_KNM Ochranarik_2018_KNM (2 obrázky) Ochranárik ZH 2018 (56 obrázkov)
OÚ DS OKR Ochranárik 2018 ZŠI (140 obrázkov) OÚ DS OKR Ochranárik 2018 VP (12 obrázkov)
OÚ DS OKR Ochranárik 2018 ŠZŠ (50 obrázkov) OÚ DS OKR Ochranárik 2018 MŠ (33 obrázkov)
OÚ DS OKR Ochranárik 2018 ZŠII (49 obrázkov) Ochranárik BS 2018 (51 obrázkov)
Okresný úrad Myjava - Výtvarná súťaž „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“ vyhlásená pre školský rok 2018/2019. (4 obrázky) Ochranárik 2018/2019 OUTT (26 obrázkov)
DROZD 2018 DROZD 2018 (20 obrázkov) OÚ Pov. Bystrica - olympiáda seniorov 2018 (33 obrázkov)
OÚ Košice (3. rokovanie Bezpečnostnej rady okresu Košice) - 28.08.2018 (5 obrázkov) Okresné kolo súťaže mladých záchranárov CO dňa 10. mája 2018 ATC Dubník Stará Turá (7 obrázkov)
OÚ Košice (2. rokovanie Bezpečnostnej rady okresu Košice) - 30.05.2018 (5 obrázkov) Súťaž Mladý záchranár CO okresov Nové Mesto nad Váhom a Myjava 2018 (71 obrázkov)
OÚ Košice Majstrovstvá Slovenska Súťaže mladých záchranárov CO [šk. rok 2017/2018]) - 06.-07.06.2018 (9 obrázkov) OÚ Košice Krajské kolo Súťaže mladých záchranárov CO [šk. rok 2017/2018]) - 22.05.2018 (16 obrázkov)
OÚ Košice Župná súťaž mladých záchranárov CO v Maďarsku) - 05.04.2018 (9 obrázkov) OÚ Košice 24. ročník Súťaže mladých záchranárov CO [šk. rok 2017/2018]) - 24.04.2018 (12 obrázkov)
Fotogaléria - Mladý záchranár 2018 (19 obrázkov) OÚ PB Zlúčené okresné kolo /PB,PU,IL/ súťaže mladý záchranár CO konané dňa 3.5.2018 v Novej Dubnici (1 obrázok)
SMZ_2018_OUTT_krajske_kolo_ SMZ_2018_OUTT_krajske_kolo_ (132 obrázkov) OÚ DS OKR Fotky z priebehu súťaže 2018 (133 obrázkov)
OÚ DS OKR Fotky druzstiev SMZ CO 2018_okres DS (17 obrázkov) OÚ Prievidza Súťaž mladých záchranárov 4.5.2018 (11 obrázkov)
OUTT_SMZ_2018_okresne_kolo OUTT_SMZ_2018_okresne_kolo (110 obrázkov) OÚ Košice (1. rokovanie Bezpečnostnej rady okresu Košice) - 28.02.2018 (3 obrázky)
OÚ Košice (1. rokovanie Bezpečnostnej rady kraja Košice) - 06.03.2018 (3 obrázky) OÚ Košice (ODBORNÉ ZHROMAŽDENIE na úseku plnenia úloh CNP) - 30.01.2018 (6 obrázkov)
OUTT_112_2018 OUTT_112_2018 (24 obrázkov) Ochranárik tiesnoveho volania 2017 ZA (4 obrázky)
OÚ Košice (4. rokovanie Bezpečnostnej rady kraja Košice) - 12.12.2017 (5 obrázkov) OÚ Košice (4. rokovanie Bezpečnostnej rady okresu Košice) - 28.11.2017 (5 obrázkov)
OÚ Michalovce (Ochranárik 2017) (12 obrázkov) OÚ_GL ochranarik 2017/2018 (12 obrázkov)
Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany 2017 - OÚ Nové Mesto nad Váhom (10 obrázkov) ochranarik ouzh2017 ochranarik ouzh2017 (21 obrázkov)
sutaz ochranarik 2017bs sutaz ochranarik 2017bs (18 obrázkov) OÚ Košice (V. ročník výtvarnej súťaže Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany) - výkresy [2017] (9 obrázkov)
OÚ Košice (V. ročník výtvarnej súťaže Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany) [2017] (11 obrázkov) OÚ Spišská Nová Ves (Ochranárik 2017 - najlepšie práce zo zúčastnených škôl) (80 obrázkov)
Ocenene Zakladne skoly II stupen Ocenene Zakladne skoly II stupen (3 obrázky) Ocenene Zakladne skoly I.stupen Ocenene Zakladne skoly I.stupen (3 obrázky)
Ocenené Specialna skola (3 obrázky) Ocenené Materske skoly 2017 (3 obrázky)
Vernisaz Skalica 2017 Vernisaz Skalica 2017 (18 obrázkov) Ochranarik 2017 Skalica Ochranarik 2017 Skalica (35 obrázkov)
OÚ DS OKR Ochranárik 2017 OO (6 obrázkov) OÚ Myjava - Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany 2017 (10 obrázkov)
OÚ DS OKR Ochranárik 2017 V (39 obrázkov) OÚ DS OKR Ochranárik 2017 ZŠII (40 obrázkov)
OÚ DS OKR Ochranárik 2017 ZŠI (108 obrázkov) OÚ DS OKR Ochranárik 2017 VP (12 obrázkov)
OÚ DS OKR Ochranárik 2017 ŠZŠ (38 obrázkov) OÚ DS OKR Ochranárik 2017 MŠ (54 obrázkov)
OU PT Ochranárik 2017 (13 obrázkov) Galeria_Ochranarik_17_18 Galeria_Ochranarik_17_18 (40 obrázkov)
OÚ Košice (3. rokovanie Bezpečnostnej rady okresu Košice) - 12.09.2017 (4 obrázky) OÚ Košice (3. rokovanie Bezpečnostnej rady kraja Košice) - 07.09.2017 (3 obrázky)
OÚ Trnava Majstrovstvá SR 2017 - vyhodnotenie (10 obrázkov) OÚ Trnava Majstrovstvá SR 2017 - súťaž (30 obrázkov)
OÚ Trnava Majstrovstvá SR 2017 - sprievodný program (23 obrázkov) OÚ Trnava Majstrovstvá SR 2017 - príprava a ubytovanie (12 obrázkov)
Spoločné okresné kolo súťaže mladých CO ZŠ okresov Myjava a Nové Mesto nad Váhom (13 obrázkov) OU Gelnica - Okresné kolo súťaže mladý záchranár civilnej ochrany, školský rok 2016/2017 (47 obrázkov)
Mladý záchranár 2017 OÚ ZH, BŠ a ZC (52 obrázkov) OÚ Košice (2. rokovanie Bezpečnostnej rady okresu Košice) - 30.05.2017 (7 obrázkov)
OÚ Košice (1. rokovanie Bezpečnostnej rady kraja Košice) - 08.03.2017 (5 obrázkov) OÚ DS OKR Fotky z priebehu súťaže (78 obrázkov)
OÚ DS OKR Fotky družstiev 2017 (15 obrázkov) OÚ Košice (Súťaž mladých záchranárov CO 2017) (27 obrázkov)
Mladý záchranár Skalica 2017 (82 obrázkov) Súťaž Mladý záchranár CO-2017 ZŠ Lednické Rovne - umiestnenie Považská Bystrica (7 obrázkov)
Súťaž Mladý záchranár CO-2017 ZŠ Lednické Rovne - stanovištia (29 obrázkov) Súťaž Mladý záchranár CO-2017 ZŠ Lednické Rovne - zahájenie (5 obrázkov)
Deň poľovníckej kynológie 30. apríla 2017 - areál HuntyFish Lednické Rovne (26 obrázkov) OUTT_SMZ_2017 OUTT_SMZ_2017 (70 obrázkov)
OÚ PB deň vody 2017 (15 obrázkov) OÚ Košice (1. rokovanie Bezpečnostnej rady okresu Košice) - 28.02.2017 (4 obrázky)
OÚ Košice (Odborné zhromaždenie zamerané na plnenie úloh CNP [31. 01. 2017]) (10 obrázkov) OÚ Košice (Európsky deň 112 so žiakmi ZŠ Hroncova 23 Košice a Krajským operačným strediskom ZZS [10. 02. 2017]) (13 obrázkov)
OÚ Košice (Ochranárik 2016 - ocenené práce) (10 obrázkov) OÚ DS OKR Ochranárik 2016 ZŠI (128 obrázkov)
OÚ DS OKR Ochranárik 2016 ZUŠ (9 obrázkov) OÚ DS OKR Ochranárik 2016 ZŠII (26 obrázkov)
OÚ DS OKR Ochranárik 2016 V (29 obrázkov) OÚ DS OKR Ochranárik 2016 VP (19 obrázkov)
OÚ DS OKR Ochranárik 2016 ŠZŠ (16 obrázkov) OÚ DS OKR Ochranárik 2016 MŠ (46 obrázkov)
OÚ DS OKR Ochranárik 2016 DD (2 obrázky) OÚ Nitra Ochranárik 2016 (18 obrázkov)
Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany - fotografie súťažných prác 2016 - Myjava (25 obrázkov) Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany - fotografie víťazných prác 2016 - Myjava (4 obrázky)
Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany - fotografie víťazov 2016 - Myjava (4 obrázky) OÚ Michalovcece (VS Ochranárik 2016) (22 obrázkov)
OU_BB_2016_Ochranárik_Víťazné práce (9 obrázkov) OU_BB_2016_Ochranárik Priebeh (13 obrázkov)
OU_BB_2016_SMZ_Okresné kolo (15 obrázkov) OÚ Košice (Ochranárik 2016) (15 obrázkov)
OÚ Košice (4. rokovanie Bezpečnostnej rady okresu Košice) (5 obrázkov) OÚ Košice (5. rokovanie Bezpečnostnej rady kraja Košice) (3 obrázky)
Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany - Vyhlasovanie víťazov a odovzdávanie cien 2016 - Nové Mesto nad Váhom (9 obrázkov) Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany - Víťazi jednotlivých kategórií 2016 - Nové Mesto nad Váhom (5 obrázkov)
Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany - Súťažné práce 2016 - Nové Mesto nad Váhom (24 obrázkov) OÚ PB Posednie pod strončekom 2016 (33 obrázkov)
OUTT Ochranarik 2016 - MS OUTT Ochranarik 2016 - MS (42 obrázkov) OUTT Ochranarik 2016 - 2. stupen OUTT Ochranarik 2016 - 2. stupen (1 obrázok)
OUTT Ochranarik 2016 - 1. stupen OUTT Ochranarik 2016 - 1. stupen (83 obrázkov) OUTT Ochranarik odovzdavanie cien OUTT Ochranarik odovzdavanie cien (22 obrázkov)
OUTT Ochranárik 2016 - špeciálne ZŠ (13 obrázkov) OÚ Považská Bystrica - Ochranárik 2016 (38 obrázkov)
Skalica Ochranárik 2016 (35 obrázkov) OU_SN_2016_OCHRANARIK_ZŠ Ing. O. Kožucha 11 kat5 (1 obrázok)
OU_SN_2016_OCHRANARIK_ZŠ Hutnícka 16 kat5 (2 obrázky) OU_SN_2016_OCHRANARIK_ZŠ sv. Jána Krstiteľa kat3 (3 obrázky)
OU_SN_2016_OCHRANARIK_ZŠ s MŠ Hrabušice kat3 (2 obrázky) OU_SN_2016_OCHRANARIK_ZŠ Povýšenie sv.Kríža (7 obrázkov)
OU_SN_2016_OCHRANARIK_ZŠ Ing. O. Kožucha 11 kat3 (8 obrázkov) OU_SN_2016_OCHRANARIK_ZŠ Hutnícka kat3 (9 obrázkov)
OU_SN_2016_OCHRANARIK_SZŠ Krompachy (3 obrázky) OU_SN_2016_OCHRANARIK_ZŠ Bystrany13 (2 obrázky)
OU_SN_2016_OCHRANARIK_ZŠ Hutnícka 16 (2 obrázky) OU_SN_2016_OCHRANARIK_ZŠ Ing. O. Kožucha 11 (10 obrázkov)
OU_SN_2016_OCHRANARIK_ZŠ sv. Jána Krstiteľa Sp. Vlachy (4 obrázky) OU_SN_2016_OCHRANARIK_ZŠ s MŠ Hrabušice (14 obrázkov)
OU_SN_2016_OCHRANARIK_ZŠ Nad Medzou 1 (10 obrázkov) OU_SN_2016_OCHRANARIK_ZŠ Komenského 2 (6 obrázkov)
OU_SN_2016_OCHRANARIK_MŠ Tehelná (3 obrázky) OU_SN_2016_OCHRANARIK_MŠ Slovenská (6 obrázkov)
OU_SN_2016_OCHRANARIK_MŠ Rybničná (3 obrázky) OU_SN_2016_OCHRANARIK_MŠ P. Jilemnického 2 (3 obrázky)
OU_SN_2016_OCHRANARIK_MŠ Lipová 21 (7 obrázkov) OU_SN_2016_OCHRANARIK_MŠ Hviezdoslavova 33 (1 obrázok)
OU_SN_2016_OCHRANARIK_MŠ J. Hanulu 6 (3 obrázky) OÚ Košice (Viacstupňové súčinnostné cvičenie pod názvom „Evakuácia Košice 2016“]) (7 obrázkov)
OÚ Košice (ODBORNÁ PRÍPRAVA EVAKUAČNEJ KOMISIE OÚ KOŠICE [2016]) (5 obrázkov) OU_ZA_pracovna_porada_pz OU_ZA_pracovna_porada_pz (5 obrázkov)
ou_za_partnerstvo ou_za_partnerstvo (12 obrázkov) OU_ZA_rokovanie_br OU_ZA_rokovanie_br (5 obrázkov)
OÚ Košice (3. rokovanie Bezpečnostnej rady okresu Košice [2016]) (3 obrázky) OÚ Košice (4. rokovanie Bezpečnostnej rady kraja Košice [2016]) (2 obrázky)
Sanácia Strečno- OÚ Žilina (3 obrázky)
Športový deň OÚ Žilina rok 2016 (22 obrázkov) OÚ Košice (3. rokovanie Bezpečnostnej rady kraja Košice [2016]) (3 obrázky)
Mladý záchranár OÚZH2016 (48 obrázkov) DEŇ 112 očami detí - Krajské kolo (27.4.2016) (8 obrázkov)
Okresné kolo súťaže mladý záchranár civilnej ochrany š.r. 2015/2016 Gelnica (67 obrázkov) OÚ Košice (Okresné kolo mladých záchranárov CO [2016]) (15 obrázkov)
OÚ Košice (Žiaci zo Slanca na súťaži v meste Mezőkövesd [2016]) (20 obrázkov)
V. ročník výtvarnej súťaže "Deň 112 očami detí" (58 obrázkov)
OÚ Košice (Európsky deň 112 [2016]) (13 obrázkov)
OU_SN_2015_OCHRANARIK_ZŠ Vítkovce (2 obrázky) OU_SN_2015_OCHRANARIK_ZŠ Rudňany (14 obrázkov)
OU_SN_2015_OCHRANARIK_ZŠ Povýšenie sv.Kríža Smižany (21 obrázkov) OU_SN_2015_OCHRANARIK_ZŠ Potočná SNV (4 obrázky)
OU_SN_2015_OCHRANARIK_ZŠ Matejovce nad Hornádom (9 obrázkov) OU_SN_2015_OCHRANARIK_ZŠ Lipová SNV (5 obrázkov)
OU_SN_2015_OCHRANARIK_ZŠ Levočská SNV (17 obrázkov) OU_SN_2015_OCHRANARIK_ZŠ Kožuchová SNV (5 obrázkov)
OU_SN_2015_OCHRANARIK_ZŠ Komenského Sp.Vlachy (7 obrázkov) OU_SN_2015_OCHRANARIK_ZŠ Komenského Smižany (20 obrázkov)
OU_SN_2015_OCHRANARIK_ZŠ Bystrany (4 obrázky) OU_SN_2015_OCHRANARIK_ZŠ a MŠ Poráč (7 obrázkov)
OU_SN_2015_OCHRANARIK_ŠZŠ Krompachy (3 obrázky) OU_SN_2015_OCHRANARIK_ZŠ a MŠ Harichovce (10 obrázkov)
Slávik Slovenska - Topoľčany 2015 (3 obrázky)
OU_SN_2015_112_ZS_SP_HRUSOV OU_SN_2015_112_ZS_SP_HRUSOV (4 obrázky) OU_SN_2015_112_ZS_VLACHY OU_SN_2015_112_ZS_VLACHY (4 obrázky)
OU_SN_2015_112_ZS_MATEJOVCE OU_SN_2015_112_ZS_MATEJOVCE (8 obrázkov) OU_SN_2015_112_ZS_LEVOCSKA OU_SN_2015_112_ZS_LEVOCSKA (7 obrázkov)
OU_SN_2015_112_ZS_KOMENSKEHO_SMIZANY OU_SN_2015_112_ZS_KOMENSKEHO_SMIZANY (52 obrázkov) OU_SN_2015_112_ZS_JAMNIK OU_SN_2015_112_ZS_JAMNIK (9 obrázkov)
OU_SN_2015_112_ZS_KOZUCHOVA OU_SN_2015_112_ZS_KOZUCHOVA (27 obrázkov) OU_SN_2015_112_ZS_HRABUSICE OU_SN_2015_112_ZS_HRABUSICE (8 obrázkov)
OU_SN_2015_112_ZS_BYSTRANY OU_SN_2015_112_ZS_BYSTRANY (3 obrázky) OU_SN_2015_112_SZS_MARKUSOVCE OU_SN_2015_112_SZS_MARKUSOVCE (5 obrázkov)
OU_SN_2015_112_SZS_KROMPACHY OU_SN_2015_112_SZS_KROMPACHY (5 obrázkov)
OK Mladý záchranár 2014 OÚ Žiar nad Hronom (45 obrázkov) BUdova BUdova (1 obrázok)