Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. apríl 2018, Štvrtok
 

Oznamy a dokumenty na stiahnutie

Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Legislatíva  |  Vzory tlačív  |  Register pozemkových spoločenstiev

POZEMKOVÉ ÚPRAVY:

 

Projekty jednoduchých pozemkových úprav:

 

PJPU Valaská Dubová:

 1. Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav;verejná vyhláška (PDF, 2 MB)
 2. Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav-mapa (PDF, 841 kB)

 

PJPU Ružomberok - Nad Dielcom:

 1. Rozhodnutie o povolení PJPU - §8 zák. č.330/1991 Zb. (PDF, 620 kB)
 2. Príloha-mapa obvodu PJPU (PDF, 359 kB)
 3. Zvolanie ust.zhr. ZUPU Ružomberok - Nad Dielcom; verejná vyhláška (PDF, 1 MB)
 4. Príloha - návrh stanov ZUPU Ružomberok - Nad Dielcom (PDF, 248 kB)

 

 

PJPU Ružomberok - Hríby:

 1. Rozhodnutie o povolení PJPU -  §8 zák.č.330/1991 Zb. (PDF, 250 kB)
 2. Príloha-mapa obvodu PJPU (PDF, 1 MB)
 3. Zvolanie ust. zhr. ZUPU Ružomberok - Černová Hríby; verejná vyhláška  (PDF, 1 MB)
 4. Príloha - návrh stanov ZUPU Ružomberok - Černová Hríby (PDF, 57 kB)

 

PPU Likavka – Paračka:

 1. Rozhodnutie o povolení PPU Likavka - Paračka (PDF, 1 MB)
 2. Zvolanie ust. zhr. ZUPU Likavka - Paračka; verejná vyhláška (PDF, 518 kB)
 3. Príloha - návrh stanov ZUPU Paračka - Likavka (PDF, 46 kB)
 4. RPS - PPU Likavka Paračka; zverejnenie; verejná vyhláška (PDF, 231 kB)
 5. Príloha - mapa RPS – PPU Likavka Paračka; zverejnenie (PDF, 291 kB)
 6. Rozhodnutie o zmene obvodu - §4 ods.5 zák.č. 330/1991 Zb. (PDF, 1 MB)
 7. Rozhodnutie o zmene obvodu - §4 ods.5 zák.č. 330/1991 Zb. - 2 (PDF, 377 kB)
 8. VZFU Likavka - Paračka;zverejnenie (PDF, 683 kB)

   

PJPU Ludrová – Pod Čerenami:

 1. Rozhodnutie o povolení PJPU_Ludrová - Pod Čerenami (PDF, 2 MB)
 2. Zvolanie ust. zhr. ZUPU Ludrová - Pod Čerenami; verejná vyhláška (PDF, 1 MB)
 3. Príloha - návrh stanov ZUPU Ludrová – Pod Čerenami (PDF, 61 kB)
 4. Rozhodnutie o zmene obvodu - §4 ods. 5 zák.č.330/1991 Zb. (PDF, 583 kB)

 

PPU Liptovské Revúce - Nižný Bán

 

PPU Komjatná - Panská lúka

 

 

Projekty pozemkových úprav:

PPU Kalameny: 

 

PPU Martinček: 

 

 

Register združení účastníkov pozemkových úprav:

ZUPU Likavka - Paračka

- Register združení účastníkov PÚ (PDF, 34 kB)

ZUPU Liptovská Osada:

Register združení účastníkov PÚ (PDF, 38 kB)

ZUPU Liptovská Štiavnica:

Register združení účastníkov PÚ (PDF, 39 kB)

ZUPU Kalameny:

- Register združení účastníkov PÚ (PDF, 36 kB)

ZUPU Martinček:

Register združení účastníkov PÚ (PDF, 442 kB)

 ZUPU Liptovské Revúce - Nižný Bán:

- Register združení účastníkov PÚ

ZUPU Komjatná - Panská lúka:

Register združení účastníkov PÚ (PDF, 36 kB)

ZUPU Ludrová - Nad Čerenami:

Register združení účastníkov PÚ (PDF, 35 kB)

ZUPU Ružomberok - Černová Hríby:

- (dosiaľ nezaregistrované)

ZUPU Ružomberok - Nad Dielcom:

- (dosiaľ nezaregistrované)

 

 

REGISTRE OBNOVENEJ EVIDENCIE POZEMKOV - ROEP