Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. január 2021, nedeľa
 

Oznamy a dokumenty

Správne konania  |  Oznamy a dokumenty

Nízkouhlíková stratégia mesta Levoča

Infprmácia pre verejnosť o oznámenie o predložených zámeroch (PDF, 258 kB)

Nízkouhlíková stratégia mesta Levoča

Územný plán obce Spišský Štvrtok, Zmeny a doplnky č. 04

Informácia pre verejnosť (PDF, 135 kB)

Zmeny a doplnky č. 04 Územného plánu obce Spišský Štvrtok 

Modernizácia rekreačno - športového strediska v Levočskej Doline

Informácia pre verejnosť (PDF, 169 kB)

Zámer navrhovanej činnosti "Modernizácia rekreačno - športového strediska v Levočskej Doline" 

Územný plán mesta Levoča, Zmeny a doplnky č. 17 - Kežmarská cesta III

Informácia pre verejnosť (PDF, 134 kB)

Zmeny a doplnky č. 17 Územného plánu mesta Levoča - Kežmarská cesta III 

Spišské Podhradie, viacúčelová vodná nádrž

Informácia pre verejnosť a oznámenie o predložení zámeru (PDF, 167 kB)

Zámer navrhovanej činnosti "Spišské Podhradie, viacúčelová vodná nádrž" 

Ťažba rašeliny a rekultivácia územia, lokalita Spišský Hrhov

Rozhodnutie o zastavení zisťovacieho konania (PDF, 649 kB)

Informácia pre verejnosť a oznámenie o predložení zámeru (PDF, 165 kB)

Zámer navrhovanej činnosti "Ťažba rašeliny a rekultivácia územia, lokalita Spišský Hrhov"

Zberný dvor Levoča - rozšírenie zoznamu odpadov

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania zmeny navrhovanej činnosti "Zberný dvor Levoča - rozšírenie zoznamu odpadov" (PDF, 156 kB)

Informácia pre verejnosť (PDF, 221 kB)

Zmena navrhovanej činnosti "Zberný dvor Levoča - rozšírenie zoznamu odpadov" 

Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu mesta Spišské Podhradie 

Informácia pre verejnosť (DOCX, 15 kB)

Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu mesta Spišské Podhradie 

IBV "PLANTÁŽE" LEVOČA

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru navrhovanej činnosti IBV "PLANTÁŽE" LEVOČA (PDF, 258 kB)

Informácia pre verejnosť (PDF, 164 kB)

Zámer navrhovanej činnosti "IBV "PLANTÁŽE" LEVOČA"

Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu mesta Spišské Podhradie

Informácia pre verejnosť (PDF, 134 kB)

Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu mesta Spišské Podhradie

Územný plán mesta Levoča, Zmeny a doplnky č. 2016/2 v lokalite Kežmarská cesta

Informácia pre verejnosť (PDF, 134 kB)

Oznámenie o zmene strategického dokumentu "Územný plán mesta Levoča, Zmeny a doplnky č. 2016/2 v lokalite Kežmarská cesta

 

Obchodovanie s ohrozenými druhmi organizmov a ich držba - CITES

Informácie k zmenám povinností pre držiteľov žakov Psittacus erithacus a genókov druhu Lygodactylus williamsi:

Postupy a žiadosti - obchodovanie s ohrozenymi druhmi organizmov - CITES

 

RÚSES LEVOČA 

Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Levoča (PDF, 8 MB)

MAPY

Súčasná krajinná štruktúra (PDF, 7 MB) 

Pozitívne prvky a javy (PDF, 8 MB)

Negatívne prvky a javy (PDF, 7 MB)