Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. október 2019, pondelok
 

Oznamy a dokumenty na stiahnutie

Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Zamestnanci odboru

  

 • 14.10.2019 - Rozhodnutie - V-2897/2019 (PDF, 431 kB) – Povolenie zápisu záložného práva do KN Považská Bystrica
 • 14.10.2019 - Rozhodnutie - V-2718/2019 (PDF, 470 kB) – Povolenie zápisu záložného práva do KN Považské Podhradie
 • 04.10.2019 - Rozhodnutie - V-1822/2019 (PDF, 385 kB) – Povolenie zápisu vlastníckeho práva do KN Brvnište
 • 04.10.2019 - Rozhodnutie - V-2717/2019 (PDF, 407 kB) – Povolenie zápisu vlastníckeho práva do KN Slopná
 • 04.10.2019 - Rozhodnutie - V-2692/2019 (PDF, 378 kB) – Povolenie zápisu vlastníckeho práva do KN Papradno
 • 03.10.2019 - Rozhodnutie - V-2787/2019 (PDF, 503 kB) – Povolenie zápisu vlastníckeho práva do KN Milochov
 • 03.10.2019 - Rozhodnutie - V-2658/2019 (PDF, 413 kB) – Povolenie zápisu vlastníckeho práva do KN Praznov
 • 30.09.2019 - Rozhodnutie - V-1532/2019 (PDF, 356 kB) – Povolenie zápisu vlastníckeho práva do KN Horný Lieskov
 • 30.09.2019 - Rozhodnutie - V-2709/2019 (PDF, 350 kB) – Povolenie zápisu záložného práva do KN Považská Bystrica
 • 30.09.2019 - Rozhodnutie - V-2696/2019 – Povolenie zápisu vlastníckeho práva do KN Považská Bystrica - zvesené 14.10.2019
 • 26.09.2019 - Rozhodnutie - V- 637/2019 – Prerušenie konania - vklad vlastníckeho práva v KN k.ú Považská Bystrica - zvesené 14.10.2019
 • 25.09.2019 - Rozhodnutie - V-2633/2019 – Povolenie zápisu vlastníckeho práva do KN Vrchteplá - zvesené 14.10.2019
 • 24.09.2019 - Rozhodnutie - V-2452/2019 – Povolenie zápisu vlastníckeho práva do KN Papradno - zvesené 14.10.2019
 • 19.09.2019 - Rozhodnutie - V-2594/2019 – Povolenie vkladu záložného práva do KN k.ú Považská Bystrica - zvesené 09.10.2019
 • 19.09.2019 - Rozhodnutie - V-2534/2019 – Povolenie vkladu záložného práva do KN k.ú Považská Bystrica - zvesené 14.10.2019
 • 19.09.2019 - Rozhodnutie - V-2498/2019 – Prerušenie konania - vklad vlastníckeho práva v KN k.ú Prosné - zvesené 09.109.2019
 • 18.09.2019 - Rozhodnutie - V-2652/2019 – Povolenie zápisu vlastníckeho práva do KN Považská Bystrica - zvesené 09.10.2019
 • 16.09.2019 - Rozhodnutie - V-1902/2019 – Povolenie zápisu vlastníckeho práva do KN Horná Mariková - zvesené 30.09.2019
 • 13.09.2019 - Rozhodnutie - V-2488/2019 – Povolenie zápisu vlastníckeho práva do KN Praznov - zvesené 30.09.2019
 • 12.09.2019 - Rozhodnutie - V-2372/2019 – Prerušenie konania - vklad záložného práva v KN k.ú Považská Bystrica - zvesené 30.09.2019
 • 12.09.2019 - Rozhodnutie - V-2555/2019 – Povolenie zápisu vlastníckeho práva do KN Prečín - zvesené 30.09.2019
 • 12.09.2019 - Rozhodnutie - V-2550/2019 – Povolenie zápisu vlastníckeho práva do KN Podvažie - zvesené 30.09.2019
 • 06.09.2019 - Rozhodnutie - V-2414/2019 – Povolenie vkladu vlastníckeho práva do KN Považská Bystrica - zvesené 20.09.2019
 • 03.09.2019 - Rozhodnutie - V-2401/2019 – Rozhodnutie - Prerušenie konania - bezodplatný prevod vlastníckeho práva v k.ú. Bodiná - zvesené 20.09.2019
 • 03.09.2019 - Rozhodnutie - V-2360/2019 – Povolenie vkladu vlastníckeho práva do KN Podskalie - zvesené 20.09.2019
 • 03.09.2019 - Rozhodnutie - V-2338/2019 – Povolenie vkladu vlastníckeho práva do KN Horná Mariková - zvesené 20.09.2019
 • 02.09.2019 - Rozhodnutie - V-2305/2019 – Prerušenie konania - návrh na vklad vlastníckeho práva do KN Považská Bystrica - zvesené 20.09.2019
 • 27.08.2019 - Rozhodnutie - V-1736/2019 – Povolenie vkladu vlastníckeho práva do KN Považská Bystrica - zvesené 12.09.2019
 • 21.08.2019 - Rozhodnutie - V-2108/2019 - o prerušení konania Ing. Pavel Švec, Ing. Ivan Švec - zvesené 12.09.2019
 • 19.08.2019 - Rozhodnutie - V-2134/2019 - o prerušení konania Ing. Peter Gardian - zvesené 12.09.2019
 • 15.08.2019 - Rozhodnutie - V-2041/2019 – povolenie vkladu vlastníckeho práva do KN Považská Bystrica - zvesené 12.09.2019
 • 15.08.2019 - Rozhodnutie - V-1764/2019 – povolenie vkladu vlastníckeho práva do KN Vrchteplá - zvesené 12.09.2019
 • 15.08.2019 - Rozhodnutie - V-1259/2019 – povolenie vkladu vlastníckeho práva do KN Dolná Mariková - zvesené 12.09.2019
 • 08.08.2019 - Rozhodnutie - V-2065/2019 - povolenie vkladu vlastníckeho práva do KN Horná Mariková - zvesené 26.08.2019
 • 06.08.2019 - Rozhodnutie - V-1783/2019 – povolenie vkladu vlastníckeho práva do KN Považská Teplá - zvesené 26.08.2019
 • 06.08.2019 - Rozhodnutie - V-1698/2019 – povolenie vkladu vlastníckeho práva do KN Brvnište - zvesené 26.08.2019
 • 06.08.2019 - Rozhodnutie - V-1590/2019 – povolenie vkladu vlastníckeho práva do KN Považská Bystrica - zvesené 26.08.2019
 • 06.08.2019 - Rozhodnutie - V-1530/2019 – povolenie vkladu vlastníckeho práva do KN Považská Bystrica - zvesené 26.08.2019
 • 01.08.2019 - Rozhodnutie - V-1967/2019 - prerušenie konania o návrhu na vklad do KN Klieština - zvesené 26.08.2019
 • 01.08.2019 - Rozhodnutie - V-1778/2019 – povolenie vkladu vlastníckeho práva do KN Milochov - zvesené 26.08.2019
 • 01.08.2019 - Rozhodnutie - V-1777/2019 – povolenie vkladu vlastníckeho práva do KN Praznov - zvesené 26.08.2019
 • 01.08.2019 - Rozhodnutie - V- 698/2019 - povolenie vkladu vlastníckeho práva do KN Papradno - zvesené 26.08.2019
 • 01.08.2019 - Rozhodnutie - V-1743/2019 - prerušenie konania o návrhu na vklad do KN Považská Bystrica - zvesené 26.08.2019
 • 01.08.2019 - Rozhodnutie - V-1860/2019 – povolenie vkladu vlastníckeho práva do KN Pružina - zvesené 26.08.2019
 • 01.08.2019 - Rozhodnutie - V-1917/2019 – povolenie vkladu vlastníckeho práva do KN Udiča - zvesené 26.08.2019
 • 01.08.2019 - Rozhodnutie - V-2000/2019 – povolenie vkladu vlastníckeho práva do KN Stupné - zvesené 26.08.2019
 • 19.07.2019 - Rozhodnutie - V-1803/2019 - Podľa ustanovenia § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a podľa ustanovenia § 25 zákona č. 162/1995 Z.z. o zápise vlastníckych práv k nehnuteľnostiam – Prerušenie konania , k.ú. Horná Mariková - zvesené 06.08.2019
 • 19.07.2019 - Rozhodnutie - V-1835/2019 – Prerušenie konania , k.ú. Vrchteplá - podľa ustanovenia § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a podľa ustanovenia § 25 zákona č. 162/1995 Z.z. o zápise vlastníckych práv k nehnuteľnostiam - zvesené 06.08.2019
 • 04.07.2019 - Rozhodnutie - V-1653/2019 - Povolenie vlastníckeho práva do KN Považská Bystrica - zvesené 31.07.2019
 • 02.07.2019 - Rozhodnutie - V-1612/2019 - Povolenie vlastníckeho práva do KN Považská Bystrica - zvesené 31.07.2019
 • 27.06.2019 - Rozhodnutie - V- 954/2019 - Povolenie vlastníckeho práva do KN Stupné - zvesené 11.07.2019
 • 25.06.2019 - Rozhodnutie - V-1765/2019 - Povolenie vkladu vlastníckeho práva do KN Pov. Bystrica - zvesené 11.07.2019
 • 19.06.2019 - Rozhodnutie - V-1259/2019 - Prerušenie konania o povolení vkladu do KN Dolná Mariková - zvesené 11.07.2019
 • 17.06.2019 - Rozhodnutie - V-1461/2019 - Povolenie vlastníckeho práva do KN Praznov - zvesené 11.07.2019
 • 17.06.2019 - Rozhodnutie - V-1417/2019 - o povolení vkladu vlastníckeho práva do KN Plevník - Drienové - zvesené 11.07.2019
 • 17.06.2019 - Rozhodnutie - V-725/2019 - povolenie vkladu vlastníckeho práva do KN Pov. Bystrica - zvesené 11.07.2019
 • 06.06.2019 - Rozhodnutie - V-1326/2019 - povolenie vkladu vlastníckeho práva do KN Plevník-Drienové - zvesené 27.06.2019
 • 05.06.2019 - Rozhodnutie – V-1278/2019 - Povolenie vlastníckeho práva do KN, k.ú. Horný Moštenec - zvesené 27.06.2019
 • 04.06.2019 - Rozhodnutie - V-1186/2019 – prerušenie konania  vlastníckeho práva do KN - zvesené 27.06.2019
 • 29.05.2019 - Rozhodnutie - V-1528/2019 - povolenie vlastníckeho práva do KN Považská Bystrica - zvesené 19.06.2019
 • 28.05.2019 - Rozhodnutie - V-1198/2019 - povolenie vkladu vlastníckeho práva do KN Milochov - zvesené 19.06.2019
 • 22.05.2019 - Návrh na začatie katastrálneho konania - tlačivo (PDF, 324 kB)
 • 22.05.2019 - Rozhodnutie - V-1262/2019 - povolenie vkladu vlastníckeho práva do KN Horná Mariková - zvesené 19.06.2019
 • 22.05.2019 - Rozhodnutie - V-1135/2019 - Povolenie vkladu vlastníckeho práva do KN Považská Bystrica - zvesené 19.06.2019
 • 21.05.2019 - Rozhodnutie - V-1126/2019 - povolenie vkladu vlastníckeho práva do KN Praznov - zvesené 19.06.2019
 • 16.05.2019 - Rozhodnutie - V-1127/2019 - Povolenie vkladu vlastníckeho práva do KN Považská Bystrica - zvesené 12.06.2019
 • 16.05.2019 - Rozhodnutie - V-1128/2019 - Povolenie vkladu vlastníckeho práva do KN Považská Bystrica - zvesené 12.06.2019
 • 15.05.2019 - Rozhodnutie - V-1103/2019 - Povolenie vkladu vlastníckeho práva do KN Horný Moštenec - zvesené 12.06.2019
 • 15.05.2019 - Rozhodnutie - V-347/2019 - Povolenie vkladu vlastníckeho práva do KN Milochov - zvesené 12.06.2019
 • 07.05.2019 - Rozhodnutie - V-643/2019 - Povolenie vkladu vlastníckeho práva do KN Považská Bystrica - zvesené 23.05.2019
 • 07.05.2019 - Rozhodnutie - V-492/2019 - povolenie vlastníckeho práva do KN Stupné - zvesené 23.05.2019
 • 07.05.2019 - Rozhodnutie - V-551/2019 - povolenie vkladu vlastníckeho práva do KN Považská Bystrica - zvesené 23.05.2019
 • 07.05.2019 - Rozhodnutie - V-274/2019 - povolenie vlastníckeho práva do KN Považské Podhradie - zvesené 23.05.2019
 • 02.05.2019 - Rozhodnutie - V-612/2019 - povolenie vkladu vlastníckeho práva do KN Zemiansky Kvašov - zvesené 21.05.2019
 • 02.05.2019 - Rozhodnutie - V-613/2018 - povolenie vkladu vlastníckeho práva do KN Zemiansky Kvašov - zvesené 21.05.2019
 • 02.05.2019 - Rozhodnutie - V-1219/2019 - povolenie vlastníckeho práva do KN Horný Lieskov - zvesené 21.05.2019
 • 02.05.2019 - Rozhodnutie - V-3640/2018 - povolenie vkladu vlastníckeho práva do KN Dolná Mariková - zvesené 21.05.2019
 • 02.05.2019 - Rozhodnutie - V-391/2019 - povolenie vkladu vlastníckeho práva do KN Milochov - zvesené 21.05.2019
 • 02.05.2019 - Rozhodnutie - V-564/2019 - povolenie vkladu vlastníckeho práva do KN Šebešťanová - zvesené 21.05.2019
 • 02.05.2019 - Rozhodnutie - V-3603/2018 - prerušenie konania, k.ú. Čelkova Lehota - zvesené 21.05.2019
 • 11.03.2019 - Rozhodnutie o oprave X-64/2018, k.ú. Považská Bystrica - Príloha 1  Príloha 2 - zvesené 12.06.2019
 • 11.03.2019 - Rozhodnutie - V-129/2019 - povolenie vkladu vlastníckeho práva do KN Papradno - zvesené 25.04.2019
 • 05.03.2019 - Rozhodnutie - V-38/2019 - Povolenie vkladu vlastníckeho práva do KN v k.ú. Jasenica - zvesené 25.04.2019
 • 05.03.2019 - Rozhodnutie -  V-3378/2018 - Povolenie vlastníckeho práva do KN, k.ú. Hatné - zvesené 25.04.2019
 • 05.03.2019 - Rozhodnutie - V-3235/2018 - povolenie vlastníckeho práva do KN v k.ú. Prečín - zvesené 25.04.2019
 • 25.02.2019 - Rozhodnutie - V-4060/2018 - Povolenie vkladu vlastníckeho práva do KN, k.ú. Sverepec - zvesené 25.04.2019
 • 25.02.2019 - Rozhodnutie - V-3803/2018 - Povolenie vkladu vlastníckeho práva ko KN, k.ú. Považská Bystrica - zvesené 25.04.2019
 • 19.02.2019 - Rozhodnutie - V-3426/2018 - Povolenie vlastníckeho práva do KN v k.ú. Hatné - zvesené 11.03.2019
 • 19.02.2019 - Rozhodnutie - V-4105/2018 - Povolenie vkladu vlastníckeho práva do KN v KÚ Považské Podhradie - zvesené 11.03.2019
 • 19.02.2019 - Rozhodnutie - V-3258/2018 - Povolenie vlastníckeho práva do KN v k.ú. Papradno - zvesené 11.03.2019
 • 18.02.2019 - Rozhodnutie - V-4040/2018 - Povolenie vkladu vlastníckeho práva ko KN v k.ú. Považská Bystrica - zvesené 11.03.2019
 • 18.02.2019 - Rozhodnutie - V-3351/2018 - Povolenie vkladu vlastníckeho práva do KN, k.ú. Podmanín - zvesené 11.03.2019
 • 18.02.2019 - Rozhodnutie - V-4056/2018 - povolenie vlastníckeho práva do KV v k.ú. Považská Bystrica - zvesené 11.03.2019
 •  
 • 01.10.2018 - Od 1. 10. 2018 je platná novela katastrálneho zákona č. 212/2018 Z. z.

              https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/162/20181001.html