Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2020, štvrtok
 

Oznamy a dokumenty na stiahnutie

Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Správne konania

Schválený dokument RÚSES Zvolen.
Dokument na stiahnutie: RUSES_Zvolen.pdf (PDF, 5 MB)   pdf, 5 MB, zverejnené 18.5.2015

 

Informácie ohľadom postupu pri obstaraní a držbe exemplárov živočíchov druhov CITES:

http://www.minzp.sk/postupy-ziadosti/ochrana-prirody-krajiny/obchodovanie-ohrozenymi-druhmi-organizmov-cites/