Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. november 2020, pondelok
 

Oznamy odboru

Oznamy odboru  |  Úsek pozemkový

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území obce Neded (PDF, 1 MB)
12.02.2020

Zoznam návrhov na začatie konania o vydaní rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu k doterajšiemu
náhradnému pozemku v prospech nadobúdateľa podľa §12c ods. 1 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme.
(PDF, 101 kB)

Oznam o zverejnení obvyklej výšky nájomného za rok 2018 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme
poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Informácia o zverejnení  výzvy Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre obhospodarovateľov lesa.
Podrobnosti o poskytovaní podpory sú uvedené na stránke platobnej agentúry:

http://www.apa.sk/vyzvy/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-popdory-v-lesnom-hospodartsve-na-plnenie-mimoprodukcnych-funkcii-lesov/8812