Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. december 2020, piatok
 

Oznamy

Oznamy  |  Správne konania  |  RUSES

RUSES  Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Ilava

CITES (PDF, 346 kB) (PDF, 346 kB)

EIA

Zverejňovanie informácií z procesu EIA/SEA