Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. júl 2020, nedeľa
 

Platné certifikáty

Okresný úrad B. Bystrica - KEP

Platné certifikáty:

Ing. Vladimír Kučera      

Mandátny certifikát č. 1
Dátum platnosti od: 19. 3. 2020
Dátum platnosti do: 19. 3. 2021

Mandátny certifikát č. 2
Dátum platnosti od: 3. 7. 2019
Dátum platnosti do: 2. 7. 2020

Mgr. Michaela  Hlinková

Mandátny certifikát č. 1
Dátum platnosti od: 19.3.2020
Dátum platnosti do: 19.3.2021

Mandátny certifikát č. 2
Dátum platnosti od: 19.3.2020
Dátum platnosti do: 19.3.2021

Mgr. Anna Bohunová

Dátum platnosti od:  30.3.2020
Dátum platnosti do:  30.3.2021

Ing. Katarína Cvitkovičová

Dátum platnosti od: 19.3.2020
Dátum platnosti do: 19.3.2021

Ing. Anna Hrončeková

Dátum platnosti od: 19.3.2020
Dátum platnosti do: 19.3.2021

 Ing. Emília Juhásová

Dátum platnosti od: 19.3.2020
Dátum platnosti do: 19.3.2021

Bc. Tomáš Lužinský

Dátum platnosti od: 19.03.2020
Dátum platnosti do: 19.03.2021

Mgr. Daniela Ondrejková

Dátum platnosti od: 19.3.2020
Dátum platnosti do: 19.3.2021

Ing. Martina Riečanová

Dátum platnosti od: 19.3.2020
Dátum platnosti do: 19.3.2021

Ing. Jaroslav Turčan
Dátum platnosti od: 28. 6. 2019
Dátum platnosti do: 27. 6. 2020