Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. január 2021, nedeľa
 

Správne poplatky vyberané okresným úradom, odborom živnostenského podnikania v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Sadzobník správnych poplatkov