Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2019, nedeľa
 

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA/SEA

Náplň činnosti odboru  |  Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Odpadové hospodárstvo  |  Správne konania  |  Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA/SEA

 

V súlade s ustanovením § 24 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informujeme o akciách EIA/SEA

INFORMÁCIA O AKCIÁCH JE K DISPOZÍCII TU.

 


 

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti:

Zvýšenie kapacity ťažby a spracovania stavebného kameňa – andezitu v dobývacom priestore Hubošovce“

 Posudzovanie predpokladaných vplyvov na životné prostredie (zisťovacie konanie):

Zvýšenie kapacity ťažby a spracovania stavebného kameňa – andezitu v dobývacom priestore Hubošovce“

„Výrobný podnik nízkoalkoholických a nealkoholických nápojov Lipany“

Zariadenie na zber a výkup odpadov Jarovnice"  

„Obchodné centrum Sabinov"

„Inovácia produktov spoločnosti P&T INTERPROFIT spol. s r.o“

Lom a ložisko Pečovská Nová Ves, objekt: ochranný protipovodňový val

„Opatrenia mimo vodného toku v obci Bodovce“ 

 „PLÁN VYUŽÍVANIA LOŽISKA ŠTRKOPIESKOV ORKUCANY II“

 „Červenica pri Sabinove, oprava a sanácia Hanigovského potoka rkm. 0,608 – 0,940“

 Lom a ložisko Pečovská Nová Ves, objekt: ochranný protipovodňový val

 Riešenie protipovodňovej ochrany obce Pečovská Nová Ves – časť Bukovec

 Zariadenie na zber odpadov Lipany