Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. január 2021, nedeľa
 

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Vzory tlačív  |  Správne konania  |  Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

V súlade s ustanovením § 24 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú informácie o procesoch posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA/SEA) zverejnené na stránke Enviroportál-u.