Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. december 2020, utorok
 

Posudzovanie vplyvov na ŽP - EIA/SEA

Verejné vyhlášky  |  Správne konania  |  Posudzovanie vplyvov na ŽP - EIA/SEA

Zverejňovanie informácií o navrhovanej činnosti alebo jej zmene v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.

Informačný systém o posudzovaní vplyvov na životné prostredie EIA/SEA