Schengen

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. január 2021, utorok
 

Pozemná vonkajšia hranica

Vonkajšiu pozemnú hranicu je možné prekročiť na týchto hraničných priechodoch:

 

Názov hraničného priechodu

Druh HP

Prevádzková doba

Telefón

Kategória

osoby

doprava

Čierna nad Tisou - Čop

železničný

nepretržitá

0961764915

* VŠS

bez obmedzenia

Veľké Slemence - Mali Selmenci

cestný

08.00 - 20.00 hod.

0961764815

SR, UA, *EHP

peší a cyklisti

Maťovské Vojkovce - Pavlovo

železničný

nepretržitá

* VŠS

len nákladná doprava

Vyšné Nemecké - Užhorod

cestný

nepretržitá

0961754110

* VŠS

bez obmedzenia*

Ubľa - Malyj Bereznyj

cestný

nepretržitá

0961764415

* VŠS

osobná,nákladná do 3,5 t

 

Použité skratky:

 

* VŠS - všetky štáty sveta

* SR/UA - Slovenská republika/Ukrajina

* EHP - Európsky hospodársky priestor