Schengen

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. november 2020, utorok
 

Vodná hranica

Vnútornou hranicou sú aj vodné plochy, rieky a prístavy na nich. Pri prekračovaní týchto hraníc sa hraničná kontrola v SR tiež nevykonáva.