Schengen

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. august 2020, štvrtok
 

Vodná hranica

Vnútornou hranicou sú aj vodné plochy, rieky a prístavy na nich. Pri prekračovaní týchto hraníc sa hraničná kontrola v SR tiež nevykonáva.