Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2020, štvrtok
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Žiadosť o vydanie určenia použitia dopravných značiek a dopravných zariadení, zverejnené 31.05.2018 (155,1 kB) pdf
Žiadosť o vydanie určenia použitia dopravných značiek a dopravných zariadení, zverejnené 31.05.2018 (54,3 kB) doc
Žiadosť o povolenie uzávierky, obchádzky a odklonu, zverejnené 31.05.2018 (160,2 kB) pdf
Žiadosť o povolenie uzávierky, obchádzky a odklonu, zverejnené 31.05.2018 (58,9 kB) doc
Žiadosť o pripojenie pozemnej komunikácie alebo zriadenie vjazdu, zverejnené 31.05.2018 (158,7 kB) pdf
Žiadosť o pripojenie pozemnej komunikácie alebo zriadenie vjazdu, zverejnené 31.05.2018 (55,8 kB) doc
Žiadosť na povolenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty, zverejnené 31.05.2018 (156,4 kB) pdf
Žiadosť na povolenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty, zverejnené 31.05.2018 (55,3 kB) doc
Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie cesty (kultúrne, športové a iné podujatie), zverejnené 31.05.2018 (156,7 kB) pdf
Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie cesty (kultúrne, športové a iné podujatie), zverejnené 31.05.2018 (54,8 kB) doc
Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie cesty (manipulácia a práce), zverejnené 31.05.2018 (156,3 kB) pdf
Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie cesty (manipulácia a práce), zverejnené 31.05.2018 (54,8 kB) doc
Žiadosť o povolenie nadmernej alebo nadrozmernej prepravy, zverejnené 31.05.2018 (229,5 kB) pdf
Žiadosť o povolenie nadmernej alebo nadrozmernej prepravy, zverejnené 31.05.2018 (79,9 kB) doc
Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie cesty (ukladanie vedenia do telesa cesty, rozkopávka - pretláčanie), zverejnené 31.05.2018 (159,4 kB) pdf
Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie cesty (ukladanie vedenia do telesa cesty, rozkopávka - pretláčanie), zverejnené 31.05.2018 (58,4 kB) doc