Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2020, štvrtok
 

Pracoviská

Okresný úrad  Považská Bystrica

Centrum 1 / 1 , 017 01 Považská Bystrica 
Telefón 042/4300111

Katastrálny odbor

Partizánska 7, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/2817322, 2817323
Fax 042/4325349

Okresný úrad  Považská Bystrica - pracovisko Púchov

Štefánikova 820, 020 01 Púchov

odbor všeobecnej vnútornej správy

Telefón 042/4464843
Fax 042/4384353

odbor živnostenského podnikania

Telefón 042/3100411, 042/3100412

odbor pozemkový a lesný

Telefón 042/3100416, 042/3100417, 042/3100418