Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. september 2020, štvrtok
 

Referát starostlivosti o životné prostredie

Mgr. Lucia Beránková

Telefón 037/65 49 373

Mgr. Bc. Katarína Ličková

Telefón 037/65 49 346