Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. september 2020, utorok
 

Register pozemkových spoločenstiev

Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Legislatíva  |  Vzory tlačív  |  Register pozemkových spoločenstiev  |  Úradná tabuľa  |  Zamestnanci odboru  |  Náplň činnosti odboru
O registri pozemkových spoločenstiev

Vložka číslo: R-0001/SN | aktualizované: 03/09/2012
Názov: URBÁR pozemkové spoločenstvo Oľšavka
Sídlo: Oľšavka

Vložka číslo: R-0002/SN | aktualizované: 03/09/2012
Názov: Urbárske lesy lesná spoločnosť Vojkovce, pozemkové spoločenstvo
Sídlo: Vojkovce 37, Vojkovce, 053 61 Spišské Vlachy

Vložka číslo: R-0003/SN | aktualizované: 03/09/2012
Názov: Pozemkové spoločenstvo, Lesná spoločnosť Katúň a Mulík Bystrany
Sídlo: 053 62 Bystrany č. 191

Vložka číslo: R-0004/SN | aktualizované: 03/09/2012
Názov: Lesné a pozemkové spoločenstvo Urbariát Bystrany
Sídlo: Bystrany

Vložka číslo: R-0005/SN | aktualizované: 03/09/2012
Názov: Pozemkové spoločenstvo Lesné spoločenstvo Humence
Sídlo: Nová 25, 053 61 Olcnava

Vložka číslo: R-0006/SN | aktualizované: 03/09/2012
Názov: Lesné spoločenstvo LAZ Olcnava, pozemkové spoločenstvo
Sídlo: Olcnava

Vložka číslo: R-0007/SN | aktualizované: 03/09/2012
Názov: Spoluvlastníctvo Žec a spol. Kaľava, pozemkové spoločenstvo
Sídlo: Kaľava

Vložka číslo: R-0008/SN | aktualizované: 03/09/2012
Názov: Lesná spoločnosť Želiari Bystrany, poz. spol.
Sídlo: Bystrany 97, 053 62 Bystrany

Vložka číslo: R-0009/SN | aktualizované: 03/09/2012
Názov: Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo SLATVINA
Sídlo: Slatvina 48

Vložka číslo: R-0010/SN | aktualizované: 03/09/2012
Názov: Urbárska spoločnosť Olcnava, pozemkové spoločenstvo
Sídlo: Olcnava

Vložka číslo: R-0011/SN | aktualizované: 03/09/2012
Názov: Pozemkové spoločenstvo – urbariát Nižné Slovinky
Sídlo: Slovinky č. 284, 053 40 Slovinky

Vložka číslo: R-0012/SN | aktualizované: 02/09/2013
Názov: Urbárska a pasienková spoločnosť Vyšné Slovinky, pozemkové spoločenstvo
Sídlo: 053 40, Slovinky č. 345

Vložka číslo: R-0013/SN | aktualizované: 03/09/2012
Názov: Urbariátne lesy a pasienkové spoločenstvo Poráč – pozem.spol.
Sídlo: Poráč č. 179

Vložka číslo: R-0014/SN | aktualizované: 03/09/2012
Názov: Pozemkové spoločenstvo bývalý urbariát Danišovce
Sídlo: Danišovce

Vložka číslo: R-0015/SN | aktualizované: 03/09/2012
Názov: Urbariát, pozemkové spoločenstvo Harichovce
Sídlo: Levočská č. 155, 053 01 Harichovce

Vložka číslo: R-0016/SN | aktualizované: 14/10/2010
Názov: Pozemkové spoločenstvo pasienkárov Delava
Sídlo: 053 75 Hnilec - Delava

Vložka číslo: R-0017/SN | aktualizované: 03/09/2012
Názov: Pozemkové spoločenstvo Vítkovce
Sídlo: Vítkovce, č. 92

Vložka číslo: R-0018/SN | aktualizované: 03/09/2012
Názov: Urbárske a pozemkové spoločenstvo Žehra
Sídlo: Žehra

Vložka číslo: R-0019/SN | aktualizované: 03/09/2012
Názov: Pozemkové spoločenstvo urbárnikov Markušovce
Sídlo: Hornádska 18, 053 21 Markušovce

Vložka číslo: R-0020/SN | aktualizované: 03/09/2012
Názov: Združenie vlastníkov lesa, pozemkové spoločenstvo Smižany
Sídlo: Smižany, Sládkovičova 8

Vložka číslo: R-0021/SN | aktualizované: 03/09/2012
Názov: Urbárskopasienkové pozemkové spoločenstvo obce Iliašovce
Sídlo: neuvedené

Vložka číslo: R-0022/SN | aktualizované: 03/09/2012
Názov: Urbárska spoločnosť k.ú. poz. spol. KOLINOVCE
Sídlo: obec Kolinovce / budova č. 28 /

Vložka číslo: R-0023/SN | aktualizované: 03/09/2012
Názov: Pozemkové spoločenstvo Bývalý urbariát Hrabušice
Sídlo: Hrabušice, Hlavná č. 233

Vložka číslo: R-0024/SN | aktualizované: 14/10/2010
Názov: Pozemkové spoločenstvo “Kolesár a spol.“ Hnilec - Delava
Sídlo: Hnilec - Delava

Vložka číslo: R-0025/SN | aktualizované: 16/10/2012
Názov: Lesná pozemková spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Hnilčík
Sídlo: Hnilčík č. 38

Vložka číslo: R-0026/SN | aktualizované: 03/09/2012
Názov: Združenie vlastníkov pôdy, pozemkové spoločenstvo Jamník
Sídlo: 053 22, Jamník, č. 65

Vložka číslo: R-0027/SN | aktualizované: 03/09/2012
Názov: Bývalí urbarialisti obce Hincovce a Lesná spoločnosť Hincovce, pozemkové spoločenstvo
Sídlo: Hincovce

Vložka číslo: R-0028/SN | aktualizované: 03/09/2012
Názov: Pozemkové spoločenstvo Teplička
Sídlo: Teplička č. 145

Vložka číslo: R-0029/SN | aktualizované: 03/09/2012
Názov: Les Tomášovce, pozemkové spoločenstvo
Sídlo: 010 01 Žilina, Štúrova ulica 1

Vložka číslo: R-0030/SN | aktualizované: 03/09/2012
Názov: Spoločnosť bývalých urbarialistov v Spišskom Hrušove, pozemkové spoločenstvo
Sídlo: Spišský Hrušov 24, Spišský Hrušov