Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. október 2020, sobota
 

Správne poplatky podľa zákona č. 145/1995 Z. z. vyberané odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Sadzobník správnych poplatkov