Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. január 2021, nedeľa
 

Správne poplatky podľa zákona č. 145/1995 Z. z. vyberané odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Sadzobník správnych poplatkov