Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. august 2020, piatok
 

Správne konania

INFORMÁCIA O ZAČATÝCH SPRÁVNYCH KONANIACH JE K DISPOZÍCII NA STRÁNKE MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA.

05/08/2020

Informácia o začatí správneho konania - oplotenie pozemku Sobotište (PDF, 124 kB)

Informácia o začatí správneho konania vo veci žiadosti na vydanie súhlasu na oplotenie pozemku parcelné číslo KNC 3283/1 v k.ú. Sobotište

04/08/2020

Informácia o začatí správneho konania - Pro Wood oplotenie (PDF, 125 kB)

Informácia o začatí správneho konania vo veci žiadosti na vydanie súhlasu na oplotenie pozemkov – pastvín z dôvodu chovu hospodárskych zvierat, k.ú. Borský Svätý Jur, Pro Wood, a.s.