Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. október 2019, štvrtok
 

Správne konania

INFORMÁCIA O ZAČATÝCH SPRÁVNYCH KONANIACH JE K DISPOZÍCII TU.

16/10/2019

Upovedomenie o začatí konnania vo veci udelenia súhlasu na aplikáciu chemických látok a hnojív -  SANAGRO Senica (PDF, 123 kB)

Informácia o začatí správneho konania podľa § 82 ods. 7   zákona č. 543/202 Z.z.

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov -  SANAGRO Senica