Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. september 2020, utorok
 
Okresné úrady / Okresné úrady / Klientske centrá / Žilinský kraj / Čadca / Životné prostredie / Správne konanie

Správne konania

Informácie  |  Správne konanie  |  Ochrana prírody a krajiny

V súlade s ustanovením § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.

INFORMÁCIA O ZAČATÝCH SPRÁVNYCH KONANIACH