Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. august 2020, utorok
 

Správne konania

Oznamy  |  Zoznam zamestnancov odboru  |  Ochrana prírody a krajiny  |  Voda  |  Odpady  |  Ovzdušie  |  EIA/SEA  |  Úradná tabuľa  |  Dotácie

V súlade s ustanovením § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.

INFORMÁCIA O ZAČATÝCH SPRÁVNYCH KONANIACH JE K DISPOZÍCII TU.

Informácie nájdete aj nižšie v Dokumentoch na stiahnutie.